Preloader Close

Nhập khẩu máy móc dây chuyền công nghệ và các thiết bị sản xuất đã qua sử dụng là giải pháp tối ưu giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí máy móc. Tuy nhiên, các vấn đề về nguy cơ ô nhiễm môi trường, nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống dây chuyền sản xuất,... Do đó, thủ tục nhập khẩu dây chuyền sản xuất cũ khá phức tạp, đòi hỏi bên xử lý thủ tục hải quan và vận chuyển phải chú ý, thực hiện..