Preloader Close
Tin Tức Nội Bộ

Đào tạo nghiệp vụ hải quan nội bộ

Với châm ngôn "Muốn Hành thì trước hết phải học, phải biết, phải có kiến thức rồi mới có thể phục vụ khách hàng". Trong 2 ngày 24-25/9/2022, Công ty Lacco đã tổ chức đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về làm hải quan hàng hóa và các điều kiện cơ bản về hải quan, giấy phép chuyên ngành đối với các doanh nghiệp ưu tiên, doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp gia công,... và kiến thức chuyên ngành để sẵn sàng phục vụ về vận chuyển hàng hóa, xử lý thủ tục hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu.