Preloader Close

Hệ thống smart port V1.0 là trang hệ thống cảng cho phép người dùng đăng ký thủ tục lệnh giao/nhận container,  đóng/rút container, sử dụng dịch vụ container, dịch vụ kho bãi,... nhanh chóng ngay trên hệ thống. Cách thực hiện cũng rất đơn giản, các bạn chỉ cần thực hiện theo hướng dẫn dưới đây.

I. Giới thiệu tổng quan về hệ thống smart port V1.0

1. Khái niệm hệ thống smart port V1.0

- SMART PORT là trang thông tin của hệ thống Cảng, Depot, ICD trực thuộc tập đoàn GEMADEPT

- SMART PORT hỗ trợ tra cứu thông tin container, số vận đơn, số Booking, số hóa đơn, danh sách container nhập xuất cho khách hàng và hãng tàu.

- SMART PORT hỗ trợ khách hàng đăng ký thủ tục lệnh giao nhận container trực tuyến và thanh toán trực tuyến qua thẻ ngân hàng (ATM) tại Việt Nam.

- SMART PORT hỗ trợ khách hàng xuất hóa đơn điện tử (VNPT).

2. Quy trình tổng quan 

Quy trình tổng quan 

3. Quy trình đăng ký thủ tục lệnh giao/nhận container

Quy trình đăng ký thủ tục lệnh giao/nhận container

4. Quy trình đăng ký thủ tục lệnh đóng/rút container 

Quy trình đăng ký thủ tục lệnh đóng/rút container 

5. Quy trình đăng ký thủ tục lệnh dịch vụ container

Quy trình đăng ký thủ tục lệnh đóng/rút container 

II. Hướng dẫn đăng nhập

1. Đăng ký

Truy cập SMART PORT theo địa chỉ: https://smartport.gemadept.com.vn

Bước 1: Nhấn “Đăng ký”.

Bước 2: Nhập thông tin người đăng ký:

 • Lựa chọn nhóm khách hàng
 • Mã số thuế (tên đăng nhập)
 • Mật khẩu
 • Nhập lại mật khẩu
 • Tên doanh nghiệp
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại liên hệ
 • Email
 • Lựa chọn cảng đăng ký
 • Nhập mã xác nhận (captcha)

Bước 3: Nhấn “Đăng ký”. Sau khi tài khoản được kiểm tra thông tin và duyệt, khách hàng có thể sử dụng để đăng nhập và hệ thống.

Hướng dẫn đăng nhập

Lưu ý:

- Tên đăng nhập phải là chữ thường, viết liền, không dấu. VD: tranvana ...

2. Đăng nhập

Truy cập SMART PORT theo địa chỉ: https://smartport.gemadept.com.vn

Bước 1: Nhập tài khoản (Tên đăng nhập & Nhập mật khẩu)

Bước 2: Nhấn Đăng nhập.

Bước 3: Chọn đơn vị thực hiện tác vụ.

Bước 4: Thể hiện màn hình trang chủ.

Hướng dẫn đăng nhập

Hướng dẫn đăng nhập

Hướng dẫn đăng nhập

3. Tra cứu:

- Trang chủ Smart Port có hỗ trợ khách hàng các thông tin tra cứu tại màn hình chính trước khi đăng nhập.

Bước 1: Chọn thẻ cần tra cứu thông tin:

 • Tra cứu Container
 • Tra cứu B/L – Booking
 • Tra cứu hóa đơn
 • Tra cứu lịch tàu.

Bước 2: Nhập thông tin theo giao diện và mã xác nhận

Bước 3: Nhấn nút tìm kiếm để tra cứu thông tin.

Hướng dẫn đăng nhập

Hướng dẫn đăng nhập