Preloader Close
Kiến thức

6 Điều cần lưu ý về C/O Form E đối với hàng nhập khẩu tại Hải Phòng

Theo hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN và Trung Quốc – ACFTA, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi từ Trung Quốc với hàng hóa có C/O Form E giai đoạn 2018 – 2022 mang lại rất nhiều ưu thế đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu từ ASEAN và Trung quốc. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi, có 7 điều mà các doanh nghiệp nhập khẩu phải chú ý.

Văn bản pháp lý liên quan đến Form E

6 Điều cần lưu ý về C/O Form E đối với hàng nhập khẩu tại Hải Phòng

Để hiểu được đầy đủ quyền lợi và các vấn đề liên quan đến C/O form E, cần nắm rõ nội dung các văn bản sau:

- Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM ngày 31/05/2007 của Bộ Thương Mại. Văn bản quy định về  quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu E để hưởng các ưu đãi theo hiệp định thương mại hàng hóa thuộc hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữ hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,

- Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương. Quy định về việc Thực hiện quy tắc thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong hiệp định thương mại hàng hóa thuộc hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Và các văn bản hướng dẫn thông tư này gồm: Thông tư số 01/2011/TT-BCT ngày 04/01/2011 của Bộ Công Thương; Thông tư số 37/2011/TT-BCT ngày 10/10/2011 của Bộ Công Thương; Thông tư số 14/2016/TT-BCT ngày 05/08/2016 của Bộ Công Thương; Thông tư số 21/2014/TT-BCT ngày 25/06/2014 của Bộ Công thương; Công văn số 2706/TCHQ-GSQL ngày 07/06/2011 của Tổng cục Hải Quan; Công văn số 5802/TCHQ-GSQL ngày 18/11/2011 của Tổng cục Hải quan; Công văn số 113/XNK-XXHH ngày 04/03/2014 của Bộ Công thương.

6 Điều cần lưu ý về C/O Form E đối với hàng nhập khẩu tại Hải Phòng

6 Điều cần lưu ý về C/O Form E đối với hàng nhập khẩu tại Hải Phòng

Theo các văn bản quy định về hưởng thuế ưu đãi theo hiệp định ACFTA, chủ hàng cần lưu ý 6 vấn đề sau:

1. Nộp C/O form E bản gốc khi thông quan để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Theo quy định hiện hành, để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo hiệp định hàng hóa ASEAN – Trung Quốc, người nhập khẩu cần nộp C/O form E bản gốc, C/O này phải hợp lệ.

Trong trường hợp hàng cần gấp, không thể chờ C/O form E, khi làm thủ tục hải quan Công ty cần khai trên tờ khai là nợ bản gốc và nộp thuế theo mức thuế MNF, sau đó làm thủ tục hoàn thuế khi có bản gốc (trong vòng 30 ngày).

Bạn nên biết: Vận chuyển hàng quá tải quá cảnh? Quy định, C/O hàng quá tải quá cảnh

2. Người đứng tên trên ô số 1

Đây là lỗi hay gặp nhất dẫn đến C/O form E bị bác. Quy định hiện hành về vấn đề này như sau:

Theo quy định tại công văn số 113/XNK-XXHH ngày 04/03/2014, điều 3: “Người đứng tên trên ô số 1: Các nước thống nhất người được ủy quyền xin C/O không được phép đứng tên là nhà xuất khẩu trên ô số 1 của C/O mẫu E. Tên của người xuất khẩu ghi trên ô số 1 phải trùng với tên ghi trên hóa đơn thương mại trừ trường hợp hóa đơn bên thứ ba.”

Công văn số 5467/TCHQ-GSQL ngày 16/09/2016 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc cách ghi thông tin người uỷ quyền trên C/O mẫu E: “người đứng tên ô số 1 của C/O mẫu E là người xuất khẩu, đồng thời là tên người phát hành hoá đơn trừ trường hợp hoá đơn do bên thứ ba phát hành”.

Như vậy, nếu trong trường hợp ô số 1 của Form E không phải là người xuất khẩu  thì ở trên Form E, ô “Third party invoicing” phải được đánh dấu.

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành của Trung Quốc (theo thực tế làm việc của chúng tôi trong thời gian vừa qua): cơ quan chức năng của Trung Quốc chỉ đánh dấu third party invoicing khi người xuất khẩu không phải công ty Trung Quốc.

Do đó, với tình huống đối tác bán hàng Trung Quốc không có chức năng xuất khẩu, không tự làm được C/O form E do đó đi thuê công ty khác làm như kể trên; Đơn vị thương mại đứng tên trên ô số 1 và tên nhà sản xuất thể hiện ở ô số 7 và C/O form E không được đánh dấu “Third party invoicing” thì C/O này về Việt Nam sẽ bị bác.

3. Những sai sót nhỏ trên C/O

6 Điều cần lưu ý về C/O Form E đối với hàng nhập khẩu tại Hải Phòng

Theo quy định tại điều 17, phụ lục 2, Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương về việc Thực hiện quy tắc thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong hiệp định thương mại hàng hóa thuộc hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa quy định về điều này như sau: “Trường hợp không có nghi ngờ về xuất xứ của sản phẩm, những sai sót nhỏ, chẳng hạn như khác biệt về mã HS trên C/O mẫu E so với mã HS trên các chứng từ nộp cho cơ quan Hải quan Bên nhập khẩu để làm thủ tục nhập khẩu, sẽ không làm mất hiệu lực của C/O mẫu E, nếu sự khác biệt này trên thực tế phù hợp với sản phẩm nhập khẩu.”

Nội dung các khác biệt nhỏ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O được quy định tại Điều 15 thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 và được sửa đổi bổ sung tại Khoản 4, điều 1, thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 9 năm 2019. Tải thông tư số 62/2019/TT-BTC tại đây

Tham khảo thêm: Quy trình xin cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)

4. Trường hợp C/O mẫu E có nhiều mặt hàng, trong đó có mặt hàng không được hưởng ưu đãi

Điểm 3, điều 17, phụ lục 2, Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương quy định. Tải Thông tư số 36/2010/TT-BCT tại đây

Do đó, nếu trong lô hàng của bạn có nhiều mặt hàng trên C/O form E nhưng có mặt hàng không đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế thì không ảnh hưởng đến các mặt hàng khác

5. Chuyển tải và tính hợp lệ của C/O form E

Trong một số trường hợp hàng hóa không được chuyển trực tiếp từ Trung Quốc về Việt Nam mà chuyển tải qua một nước không nằm trong ACFTA, quy định việc chuyển tải này và việc hưởng ưu đãi thuế.

Nộp bản gốc Form E khi làm tờ khai hải quan mới được hưởng ưu đãi thuế. Nếu tại thời điểm thông quan, không có Form E gốc thì tính thuế MNF và ghi chú trên tờ khai là hàng có Form E và xin nợ. Trong vòng 30 ngày, nộp bản gốc cho hải quan và làm thủ tục hoàn thuế.

 Chuyển tải và tính hợp lệ của C/O form E

6. Trường hợp lô hàng có rất nhiều mặt hàng, khai gộp tên hàng và HS

Trong thực tế thương mại, nhiều trường hợp, trong một lô hàng có các mặt hàng nhập khẩu có cùng tên gọi, mã số HS và trên C/O mẫu E khai gộp chung về số lượng, trọng lượng, về vấn đề này ngày 23/10/2018, Cục Giám sát quản lý – Tổng cục hải quan có công văn số 3380/GSQL-GQ4 gửi một doanh nghiệp trả lời về vấn đề này như sau:

“việc các mặt hàng nhập khẩu có cùng tên gọi, mã số HS nhưng tại ô số 9 trên C/O mẫu E khai gộp chung về số lượng, trọng lượng của hàng hóa nhập khẩu là chưa phù hợp với quy định”.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý: Theo quy định tại công văn số 2706/TCHQ-GSQL ngày 07/06/2011 của Tổng cục hải quan, V/v Hướng dẫn một số điểm của TT 36/2010/TT-BCT và triển khai kết quả cuộc họp ACTNC lần thứ 37, điểm 8: Trong trường hợp C/O mẫu E ban đầu không đủ chỗ để khai hết số lượng các mặt hàng cần khai thì người xuất khẩu sử dụng một C/O mẫu E khác để khai tiếp. Tuy nhiên, giới hạn số lượng mặt hàng trên mỗi C/O là 20 mặt hàng.

Để đảm bảo khai báo chính CO form E chính xác và nhận được toàn bộ những ưu đãi từ hiệp định ACFTA, các bạn hãy liên hệ ngày với Lacco để được hỗ trợ. Với kinh nghiệm 13 năm hoạt động trong lĩnh vực Logistics và nhiều năm là đại lý hải quan uy tín, sở hữu đội ngũ chuyên viên khai báo chuyên nghiệp và năng động. Công ty Lacco luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng 24/7.

Chi tiết liên hệ:

Email: info@lacco.com.vn 
Hotline: 0906 23 55 99 
Website: https://lacco.com.vn 

Chia sẻ

Địa chỉ: Số 19, Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 0105951958

Hà Nội

Tầng 5, Tòa nhà 29 Bộ Quốc Phòng, 73 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Email: info@lacco.com.vn

Nội Bài

Phòng 206 Lầu 2 Sky Coffee, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Sóc Sơn, Hà Nội. Email: ops.vnb@lacco.com.vn

Hải Phòng

Phòng 301-302 tầng 3, dãy nhà C, khu TTC, 630 Lê Thánh Tông, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Email: haiphong@lacco.com.vn

Hồ Chí Minh

Lầu 2, Tòa nhà Sweet Home, 27K Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Email: hochiminh@lacco.com.vn

Bắc Giang

Lô 07/ CL79 - KĐT Đình Trám - Sen Hồ, Việt Yên, Bắc Giang.

Email: ops.vbg@lacco.com.vn

Thư viện ảnh

+84 906 23 55 99