Preloader Close
Kiến Thức

Quy trình chung về hoạt động giao nhận hàng hóa FCL nhập khẩu

Trong quá trình làm thủ tục giao nhận hàng hóa FCL nhập khẩu, rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình làm hồ sơ, chứng từ. Từ đó gây ảnh hưởng rất lớn đến việc đưa hàng nhập khẩu về kho. Để hỗ trợ doanh nghiệp xử lý nhanh vấn đề này, đại diện nhân viên hiện trường Lacco đã có bài viết chia sẻ chi tiết về nghiệp vụ, Quy trình chung về hoạt động giao nhận hàng hóa FCL nhập khẩu trong bài viết dưới đây.

Mục lục

Bước 1: Đại lý của hãng tàu gửi giấy báo hàng đến cho công ty nhập khẩu. 1

Bước 2: Lấy lệnh của hãng tàu. 1

Bước 3: Tiến hành thủ tục thông quan Hải quan. 1

a. Khai báo thông tin nhập khẩu, khai báo trên phần mềm ECUS5 – VNACCS. 1

b. Kiểm tra lại các thông tin khai báo và các thông tin liên quan mà hệ thống. 1

Xác định tờ khai thuộc luồng gì: 2

c. Chuẩn bị 1 bộ hồ sơ bao gồm: 2

d. Hải quan tiếp nhận nhận và xem xét hồ sơ. 3

Bước 4: Đổi lệnh ở cảng và lấy hàng hóa. 3

Bước 5: Lái xe nhận phiếu giao nhận (Equipment Interchange Receipt – EIR) để đi lấy hàng hóa. 4

Bước 6: Lái xe trả vỏ container rỗng về bãi container. 4

Bước 7: Lấy lệnh lên hãng tàu và tiền cược vỏ container. 4

 

 Quy trình chung về hoạt động giao nhận hàng hóa FCL nhập khẩu

Bước 1: Đại lý của hãng tàu gửi giấy báo hàng đến cho công ty nhập khẩu

Đại lý hãng tàu sẽ gửi cho Consignee Giấy báo hàng đến (AN) trước ngày tàu cập bến từ 2 đến 3 ngày để thông báo cho khách hàng biết ngày hàng đến, thông tin về lô hàng, cảng đến, chuẩn bị các tất cả giấy tờ và chi phí phù hợp để lấy hàng. Người nhập khẩu thuê công ty FORWARDER làm các thủ tục để nhận hàng

Bước 2: Lấy lệnh của hãng tàu

Hãng tàu thông báo doanh nghiệp đến lấy lệnh giao hàng. Có 2 trường hợp:

- Nếu lấy lệnh bằng Bill gốc (Bill of lading) thì nhân viên cầm Bill gốc, thông báo hàng đến, giấy giới thiệu, CMTNN, tiền đóng phí local charge để lên hãng tàu lấy lệnh;

- Nếu lấy lệnh bằng Bill surrender thì đi mang theo giấy giới thiệu (có đóng dấu của 24 công ty nhập khẩu), giấy báo hàng đến, điện giao hàng từ đầu nước ngoài gửi cho hãng tàu, chứng minh thư nhân dân photo.

Bước 3: Tiến hành thủ tục thông quan Hải quan

Bộ phận mở tờ khai Hải quan thực hiện khai báo tờ khai hải quan.

a. Khai báo thông tin nhập khẩu, khai báo trên phần mềm ECUS5 – VNACCS. 

Hệ thống sẽ cấp số tờ khai và phản hồi thông tin cho người khai báo trên màn hình.

b. Kiểm tra lại các thông tin khai báo và các thông tin liên quan mà hệ thống

ECUS5-VNACCS tính toán tự động trả về. Khi kiểm tra đúng thông tin thì khai chính thức để đăng ký nhập khẩu cho hệ thống.

Nếu không có bất kỳ sai sót nào thì hệ thống hiện ra số tờ khai tự động và phân luồng cho lô hàng. Số tờ khai có 12 số, tùy thuộc vào lô hàng đó là lô hàng xuất khẩu hay nhập khẩu. Xuất khẩu thì 3 chữ số đầu sẽ là 300,301,302 hay nhập khẩu sẽ có 3 số đầu 100,101,102.

Trong tờ khai sẽ hiển thị đầy đủ thông tin của người xuất khẩu, người nhập khẩu, hàng hóa, mã loại hàng, kết quả phân luồng, số tiền thuế phải nộp…

Xác định tờ khai thuộc luồng gì:

Luồng xanh: chỉ cần cung cấp giấy tờ cho Hải quan để thông quan tờ khai và đi lấy hàng

Luồng vàng: Hải quan kiểm hồ sơ của lô hàng, bao gồm:

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC

- Hóa đơn thương mại

- Vận đơn đường biển

- Giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu

- Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật

- Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ)

- Giấy giới thiệu

Luồng đỏ: Ngoài việc xuất trình đầy đủ bộ chứng từ gốc Hải quan, Hải quan sẽ tiến hành kiểm hóa thực tế hàng hóa với mức độ kiểm tra thực tế lô hàng.

- Kiểm tra chứng từ: đội tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ lô hàng. Sau khi kiểm tra xong sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ sang đội kiểm hóa. Căn cứ vào tình hình lô hàng, chứng từ của lô hàng, rủi ro trên hệ thống, nghi vấn của lãnh đạo mà sẽ có 2 trường hợp kiểm hóa

- Kiểm tra thực tế 10% lô hàng: Doanh nghiệp xuất trình 10% hàng hóa để hải quan kiểm tra.

- Kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng: Doanh nghiệp xuất trình toàn bộ hàng hóa để hải quan kiểm tra.

Hải quan kiểm hóa sẽ mang hồ sơ xuống để kiểm tra thực tế hàng hóa và lập biên bản. Căn cứ vào mức độ sai phạm của lô hàng sẽ có những hình thức xử phạt, tái xuất…nếu không có vấn đề gì thì được thông quan

Tham khảo: Quy trình khai báo hải quan hàng lẻ xuất khẩu

c. Chuẩn bị 1 bộ hồ sơ bao gồm:

- Giấy giới thiệu của công ty đứng tên trên trên tờ khai

- Commercial Invoice

- Packing List

- Sales contract

- Certificate of Origin (nếu có)

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông báo kết quả phân luồng).

d. Hải quan tiếp nhận nhận và xem xét hồ sơ

Nếu có bất kỳ sai sót gì thì hải quan tiếp nhận sẽ liên lạc với đơn vị giao nhận để kiểm tra thông tin rồi thông báo lại với hải quan tiếp nhận. Trường hợp tờ khai đã chính xác, Hải quan sẽ tra thuế trên hệ thống. Nếu tờ khai có thuế thì Forwarder sẽ nộp thuế trước khi thông quan tờ khai.

Khi đóng tiền thuế xong sẽ được cập nhật trên hệ thống kèm với tờ khai hải quan không có sai sót, thì tờ khai sẽ được thông quan. Khi tờ khai được thông quan, nhân viên sẽ truy cập hệ thống https://www.customs.gov.vn/, sau đó in mã vạch.

Bước 4: Đổi lệnh ở cảng và lấy hàng hóa