Preloader Close

Trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những thành tựu tích cực trong hoạt động sản xuất và xuất khẩu hàng hóa. Đạt tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 16,84 tỷ USD, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm trước và bằng 52,6% kế hoạch cả năm. Cụ thể về thành tựu xuất nhập khẩu của các loại hàng hóa chủ đạo của tỉnh, các bạn hãy cùng Lacco theo dõi chi tiết trong bài viết dưới đây.

Tiềm năng xuất nhập khẩu hàng hóa tại tỉnh Thái Nguyên 6 tháng năm 2022

I. Hoạt động xuất khẩu hàng hoá

Giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh tháng 6/2022 ước đạt 2,54 tỷ USD, tăng 60,5% so với cùng kỳ nhưng giảm 8,9% so với tháng trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước xuất khẩu 49,9 triệu USD, giảm 22,4% so với tháng trước nhưng tăng 7,3% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,49 tỷ USD (bằng 96,6% tổng giá trị xuất khẩu), giảm 8,6% so với tháng trước nhưng tăng 62,1% so với cùng kỳ.

1. Các nhóm ngành hàng hóa xuất khẩu mạnh của tỉnh Thái Nguyên

Trong số các nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng 6/2022, nhóm hàng có giá trị xuất khẩu ước tính tăng trên 10% so với cùng kỳ là: điện thoại, máy tính bảng và sản phẩm điện tử khác ước tính đạt 2,41 tỷ USD, tăng 41,6%16; sản phẩm từ sắt thép ước đạt 3,6 triệu USD, tăng 20,5%; phụ tùng vận tải ước đạt 0,5 triệu USD, tăng 15,4%; giấy và các sản phẩm từ giấy ước đạt 0,4 triệu USD, tăng 37,4%. Bên cạnh đó, nhóm các sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng dưới 10% hoặc giảm so với cùng kỳ như: chè các loại ước đạt 0,2 triệu USD, tăng 26,9%; kim loại màu và tinh quặng kim loại màu đạt 27,5 triệu USD, giảm 9,5%; sản phẩm may đạt 38 triệu USD, giảm 17,4%...

2. Tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh

Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 16,84 tỷ USD, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm trước và bằng 52,6% kế hoạch cả năm. Trong đó, xuất khẩu của các đơn vị do địa phương quản lý ước đạt 317,1 triệu USD, tăng 38,1% so với cùng kỳ; xuất khẩu của các đơn vị Nhà nước Trung ương đạt 7,6 triệu USD, tăng 30,9% so với cùng kỳ; xuất khẩu của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 16,52 tỷ USD, tăng 29,8% so với cùng kỳ.

3. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong 6 tháng đầu năm 2022

Sản phẩm điện tử ước đạt 16,13 tỷ USD (chiếm 95,7% tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn), tăng 31,4% cùng kỳ 17; sản phẩm may đạt 220,2 triệu USD, tăng 9%, kim loại màu và tinh quặng kim loại màu ước đạt 162,8 triệu USD, tăng 47,4%; sản phẩm từ sắt thép ước đạt 21,7 triệu USD, tăng 40,6%; phụ tùng vận tải ước đạt 3 triệu USD, tăng 7,1%; giấy và các sản phẩm từ giấy ước đạt 2,1 triệu USD, tăng 14%; chè các loại ước đạt 1,1 triệu USD, giảm 0,3%...

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá tại Thái Nguyên

II. Hoạt động nhập khẩu hàng hoá tại Thái nguyên 6 tháng đầu năm 2022

Tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tháng 6/2022 ước đạt 1,49 tỷ USD, giảm 2,4% so với tháng trước nhưng tăng 9,7% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước đạt 35 triệu USD, giảm 15,1% so với tháng trước và tăng 59,2% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,45 tỷ USD (chiếm 97,6% tổng giá trị hàng hoá nhập khẩu trên địa bàn), tăng 8,9% so với cùng kỳ.

1. Nhóm mặt hàng nhập khẩu chủ yếu tháng 6/2022

Ước tính tăng cao so với cùng kỳ như: giấy các loại 0,9 triệu USD, gấp 5,4 lần;

+ Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc đạt 3,6 triệu USD, gấp 2 lần;

+ Chất dẻo (plastic) nguyên liệu 9,4 triệu USD, tăng 68,6%;

+ Sản phẩm từ sắt thép 4,3 triệu USD, tăng 57,1%;

+ Vải các loại 14 triệu USD, tăng 40,7%;

+ Nguyên, phụ liệu dệt may 5,4 triệu USD, tăng 23,8%;

+ Nguyên liệu và linh kiện điện tử 1,39 tỷ USD, tăng 7,5%...

Riêng nhóm máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng 13 triệu USD, giảm 23,7% so với cùng kỳ.

2. Giá trị hàng hóa nhập khẩu trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022

Ước đạt 10,49 tỷ USD, tăng 29,8% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước đạt 213,9 triệu USD, tăng 47,1% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 10,28 tỷ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ.

3. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong 6 tháng đầu năm 2022

Hầu hết các chỉ số và mặt hàng nhập khẩu đều đạt giá trị cao hơn so với cùng kỳ. Cụ thể,

+ Nhóm nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc có giá trị nhập khẩu ước đạt 24,6 triệu USD, tăng 71,5% so với cùng kỳ;

+ Giấy các loại ước đạt 4,4 triệu USD, tăng 38%; nguyên liệu và linh kiện điện tử ước đạt 9,92 tỷ USD, tăng 29%;

+ Sản phẩm từ sắt thép ước đạt 21,7 triệu USD, tăng 30,5%;

+ Nhóm chất dẻo (plastic) nguyên liệu đạt 44,2 triệu USD, tăng 13,3%;

+ Máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng ước đạt 68,6 triệu USD, tăng 12,8%;

+ Vải và nguyên phụ liệu dệt may ước đạt 114,1 triệu USD, tăng 10,1%...

III. Hoạt động vận tải hàng hóa tại Thái Nguyên

Hoạt động vận tải hàng hóa tại Thái Nguyên

1. Triển vọng phát triển hoạt động vận tải

Trong những tháng đầu năm 2022, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới hoạt động vận tải kho bãi trên địa bàn tỉnh; doanh thu vận tải hàng hóa và hành khách quý I/2022 đều giảm so với cùng kỳ (lần lượt giảm 1,1% và giảm 6,6%). Sang quý II, hoạt động vận tải có sự tăng trưởng mạnh mẽ khi doanh thu vận tải kho bãi và hỗ trợ vận tải ước tăng 17,7% so với quý trước và tăng 15,3% so với cùng kỳ.

Tháng 6/2022, tổng doanh thu hoạt động vận tải trên địa bàn ước đạt 528,3 tỷ đồng, tăng 5,1% so với tháng trước và tăng 26% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 86,4 tỷ đồng, tăng 6,2% so với tháng trước và tăng 31,6% so với cùng kỳ; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 387,4 tỷ đồng, tăng 4,6% so với tháng trước và tăng 23,3% so với cùng kỳ; dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 54,5 tỷ đồng, tăng 6,6% so với tháng trước và tăng 37,9% so cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu vận tải trên địa bàn ước đạt 2.769,3 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 2.069,2 tỷ đồng (chiếm 75% tổng số), tăng 6,2% so với cùng kỳ; vận tải hành khách ước đạt 435,3 tỷ đồng, tăng 5,7% và doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 264,9 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ.

Có thể bạn nên biết: Vận tải hàng hóa tại khu công nghiệp miền Bắc giá rẻ

2. Tình hình vận tải hàng hóa trong 6 tháng đầu năm 2022

Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 6/2022 ước đạt 4,5 triệu tấn với khối lượng luân chuyển đạt 183,1 triệu tấn.km, tăng 3,9% so với tháng trước về khối lượng hàng hóa vận chuyển và tăng 4,5% về khối lượng hàng hóa luân chuyển; so với cùng kỳ tăng 23,1% về khối lượng hàng hóa vận chuyển và tăng 22,1% về khối lượng hàng hóa luân chuyển.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, khối lượng hàng hóa vận chuyển trên địa bàn ước đạt 24,1 triệu tấn và khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 982,1 triệu tấn.km, tăng 6,1% so cùng kỳ về khối lượng vận chuyển và tăng 6% về khối lượng luân chuyển.

Tham khảo: Các đơn vị vận chuyển hàng hóa tại khu công nghiệp uy tín

Trong quý II/2022 số lượng hàng hóa ước đạt 12,9 triệu tấn với khối lượng luân chuyển đạt 523,1 triệu tấn.km; so với cùng kỳ tăng 11,3% về khối lượng hàng hóa vận chuyển và tăng 12,7% về khối lượng hàng hóa luân chuyển.

Góp phần quan trọng vào hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong nước, Công ty Lacco là đơn vị vận tải quốc tế uy tín, chuyên cung cấp các dịch vụ vận tải quốc tế, khai báo hải quan và xin giấy phép chuyên ngành đối với một số loại hàng hóa đặc thù. Để được hỗ trợ chi tiết về các dịch vụ Logistics, các doanh nghiệp hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tận tình, chu đáo nhất.

Chi tiết liên hệ:

Email: info@lacco.com.vn

Hotline: 0906 23 55 99 

Website: https://lacco.com.vn

Chia sẻ

Địa chỉ: Số 19, Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 0105951958

Hà Nội

Tầng 5, Tòa nhà 29 Bộ Quốc Phòng, 73 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Email: info@lacco.com.vn

Nội Bài

Phòng 206 Lầu 2 Sky Coffee, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Sóc Sơn, Hà Nội. Email: ops.vnb@lacco.com.vn

Hải Phòng

Phòng 301-302 tầng 3, dãy nhà C, khu TTC, 630 Lê Thánh Tông, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Email: haiphong@lacco.com.vn

Hồ Chí Minh

Lầu 2, Tòa nhà Sweet Home, 27K Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Email: hochiminh@lacco.com.vn

Bắc Giang

Lô 07/ CL79 - KĐT Đình Trám - Sen Hồ, Việt Yên, Bắc Giang.

Email: ops.vbg@lacco.com.vn

Thư viện ảnh

+84 906 23 55 99