Preloader Close
Kiến Thức

Quy trình giao nhận nhập khẩu hàng thép FCL tại cảng Hải Phòng

Hiện nay, nhu cầu nhập khẩu thép trong nước đang có xu hướng tăng mạnh. Thông thường, để thuận tiện cho hquá trình giao nhận hàng sau khi "thép" cập cảng, các doanh nghiệp nhập khẩu thường "phó thác" việc quy trình giao nhận cho các đơn vị vận chuyển thực hiện. Vậy quy trình giao nhận nhập khẩu lô hàng thép FCL được các công ty vận chuyển thực hiện như thế nào? Để giúp các doanh nghiệp nhập khẩu thép, Công ty Lacco sẽ chia sẻ chi tiết 7 bước Quy trình giao nhận nhập khẩu lô hàng thép FCL đến "tay" doanh nghiệp nhập khẩu như sau:

 

Mục lục

Bước 1: Đại lý của hãng tàu gửi giấy báo hàng đến. 1

Bước 2: Lấy lệnh của hãng tàu. 1

Bước 3: Tiến hành thủ tục thông quan Hải quan. 1

a. Khai báo thông tin nhập khẩu, khai báo trên phần mềm ECUS5 – VNACCS. 1

c. Nhân viên chuẩn bị 1 bộ hồ sơ bao gồm: 2

d. Chờ hải quan đó xem xét hồ sơ. 2

Bước 4: Đổi lệnh ở cảng và lấy hàng hóa. 2

Bước 5: Lái xe nhận phiếu giao nhận (Equipment Interchange Receipt – EIR) để đi lấy hàng hóa. 3

Bước 6: Lái xe trả vỏ container rỗng về bãi container 3

Bước 7: Lấy lệnh lên hãng tàu lấy tiền cược vỏ container 3

 

Bước 1: Đại lý của hãng tàu gửi giấy báo hàng đến

Bước đầu tiên trong quy trình giao nhận nhập khẩu lô hàng thép FCL gửi giấy bào của hang tàu. Trong trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu thuê Công ty vận tải vận chuyển lô hàng. Đơn vị vận tải sẽ trực tiếp thuê hãng tàu One (hay bất kỳ hang tàu nào phù hợp) chuyển lô hàng về cảng Hải Phòng. Trước khi tàu cập cảng 2,3 ngày hãng tàu One gửi thông báo hàng đến cho Công ty vận chuyển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng. Căn cứ vào giấy báo hàng đến của hãng tàu, công ty vận chuyển sẽ phát hành giấy báo hàng đến và vận đơn đường biển cho đơn vị nhập khẩu. Từ đó chuyển toàn bộ giấy tờ chứng từ cho công ty giao nhận nhập khẩu lô hàng thép FCL (Công ty Logicstics, Forwarder) để làm mọi thủ tục nhập khẩu.

Bước 2: Lấy lệnh của hãng tàu

Với trường hợp của lô hàng thép này là lấy lệnh bằng Bill surrender, công ty vận tải sẽ tiến hành đi lấy lệnh lô hàng này và nhân viên lấy lệnh của Forwarder đi lấy lệnh D/O từ công ty vận chuyển. Sau đó đơn vị này sẽ phát hàng lệnh D/O của mình đi kèm với lệnh D/O của hãng tàu. Sau đó, đơn vị giao nhận nhập khẩu hàng thép FCL sẽ có nhiệm vụ cung cấp giấy giới thiệu của công ty vận chuyển cùng những giấy tờ cần thiết (giấy giới thiệu có đóng dấu của công ty nhập khẩu, giấy báo hàng đến, điện giao hàng từ đầu nước ngoài gửi cho hãng tàu, chứng minh thư nhân dân photo) đến hãng tàu để cược container.

Bước 3: Tiến hành thủ tục thông quan Hải quan

Quy trình giao nhận nhập khẩu tiếp theo sẽ thực hiện tại Bộ phận mở tờ khai Hải quan thực hiện khai báo tờ khai hải quan.

a. Khai báo thông tin nhập khẩu, khai báo trên phần mềm ECUS5 – VNACCS.

Hệ thống sẽ cấp số tờ khai và phản hồi thông tin cho người khai báo trên màn hình.

b. Kiểm tra lại các thông tin khai báo và các thông tin liên quan mà hệ thống ECUS5-VNACCS tính toán tự động trả về.

Khi kiểm tra đúng thông tin thì khai chính thức để đăng ký nhập khẩu cho hệ thống. Nếu không có bất ký sai sót nào thì hệ thống hiện ra số tờ khai tự đông và phân luồng cho lô hàng. Số tờ khai có 12 số,vì đây là lô hàng nhập khẩu nên chữ số đầu là 1.

Trong tờ khai sẽ hiển thị đầy đủ thông tin của người xuất khẩu, người nhập khẩu, hàng hóa, mã loại hàng, kết quả phân luồng, số tiền thuế phải nộp… Xác định tờ khai thuộc luồng vàng nên hải quan kiểm hồ sơ của lô hàng. Bao gồm:

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC

  • Hóa đơn thương mại
  • Vận đơn đường biển
  • Giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu
  • Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật
  • Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ)
  • Giấy giới thiệu

c. Nhân viên chuẩn bị 1 bộ hồ sơ bao gồm:

- Giấy giới thiệu của công ty đứng tên trên trên tờ khai

- Commercial Invoice

- Packing List

- Sales contract

- Certificate of Origin (nếu có)

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông báo kết quả phân luồng).

Nộp bộ hồ sơ trên tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 1. Nhân viên giao nhận xếp hồ sơ của mình vào chỗ phân hồ sơ tại chi cục hải quan và ghi lên tờ khai tên hải quan tiếp nhận tờ khai đó.

d. Chờ hải quan đó xem xét hồ sơ.

Trong quá trình hải quan xem xét hồ sơ, nếu có bất kỳ sai sót gì thì hải quan tiếp nhận sẽ liên lạc với người nộp hồ sơ để kiểm tra lại thông tin rồi thông báo lại với hải quan tiếp nhận.

Nếu tờ khai không còn sai sót gì, nhân viên Hải quan sẽ tra thuế trên hệ thống. Nếu tờ khai có thuế thì FWD sẽ nộp thuế trước khi thông quan tờ khai. Như vậy, công ty nhập khẩu sẽ phải nộp số tiền thuế giá trị gia tăng là theo quy định.

Khi đóng tiền thuế xong sẽ được cập nhật trên hệ thống kèm với tờ khai hải quan không có sai sót, thì tờ khai sẽ được thông quan. Khi tờ khai được thông quan, sẽ truy cập hệ thống https://www.customs.gov.vn/ và in mã vạch.

Thông thường, doanh nghiệp ở Hải Phòng còn phải đóng tiền phí sử dụng công trình kết cầu hạ tầng công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực các cửa khẩu cảng biển Hải Phòng: 250.000VNĐ/cont20’

Bước 4: Đổi lệnh ở cảng và lấy hàng hóa

Sau khi lấy được D/O và hoàn tất thủ tục thông quan tờ khai, sẽ tiếp tục thực hiện đổi lệnh tại cảng.

Để đổi lệnh, phiếu giao nhận container (EIR), yêu cầu phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ chứng từ bao gồm:

- Giấy giới thiệu công ty nhập khẩu

- Tờ khai hải quan đã thông quan

- Mã vạch hải quan

- Cơ sở hạ tầng

- D/O (trong trường hợp này là cả D/O do hãng tàu phát hành và của công ty Trans Van Link phát hành)

- CMTNN photo

- Giấy cược vỏ container

- Tiền đóng nâng hạ container

- Tiền ký hải quan giám sát kho bãi

Sau đó tiếp tục lấy lệnh mang tất cả chứng từ trên đến cảng để làm thủ tục đổi lệnh ở cảng Tân Vũ.

a. Ký hải quan giám sát.

Cung cấp tờ khai hải quan đã thông quan, mã vạch, cơ sở hạ tầng tại phòng hải quan giám sát kho bãi. Sau khi kiểm tra trên hệ thống nếu thấy không có vấn đề gì, hải quan sẽ đóng dấu lên tờ mã vạch.

b. Đổi lệnh nâng hàng.

Tiếp theo, để thực hiện giao nhận nhập khẩu lô hàng thép FCL cần xếp chứng từ bao gồm: tờ mã vạch (đã đóng dấu của hải quan), lệnh giao hàng, giấy cược vỏ, giấy giới thiệu (nếu cần) và tiến hàng giao dịch. Sau khi, đóng tiền nâng hạ container, thương vụ ở cảng sẽ cấp cho phiếu giao nhận container (EIR).

Bước 5: Lái xe nhận phiếu giao nhận (Equipment Interchange Receipt – EIR) để đi lấy hàng hóa


Trường hợp kéo hàng về kho riêng (đối với các công ty nhập khẩu có kho chứa riêng), lái xe sẽ cầm phiếu giao nhận (EIR) vào cảng làm thủ tục kéo container hàng về kho hàng của công ty. Trước khi kéo container ra khỏi cảng, lái xe sẽ kiểm tra tình trạng hiện tại của vỏ container, nắp container và số container, số chì. Khi hàng hóa về được đến kho riêng của khách hàng, nhân viên giao nhận có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu số container, số chì, bố trí người bốc xếp, dỡ hàng hóa vào trong kho, sau đó sẽ dùng kìm để cắt chì.

Bước 6: Lái xe trả vỏ container rỗng về bãi container

Lái xe trả vỏ container tại bãi MVG. Tại bãi nhận vỏ rỗng, nhân viên giao nhận bãi sẽ kiểm tra tình trạng hiện tại của vỏ container có bị thiệt hại, hỏng hóc cần sửa chữa hay không. Nếu có tình trạng hỏng hóc cần sửa chữa, nhân viên giao nhận bãi sẽ chụp ảnh, ghi lên phơi hạ vỏ, sau đó gửi mail cho hãng tàu. Lái xe gửi lại cả hai phiếu EIR cho công ty giao nhận nhập khẩu lô hàng thép FCL (phiếu nâng hàng và phiếu hạ vỏ). Sau đó, công ty sẽ cử đại diện đi lấy lệnh sẽ cầm phơi nâng, hạ cùng với tờ giấy cược container lên hàng tàu lấy lại tiền cược vỏ container.

Bước 7: Lấy lệnh lên hãng tàu lấy tiền cược vỏ container

Lấy lệnh mang tất cả các phơi nâng, hạ từ lái xe, phiếu tạm thu cược vỏ để lên hãng tàu One lấy lại tiền cược vỏ container.

Nếu không hỏng hóc gì thì nhân viên lấy lại 100% số tiền cược vỏ container, còn nếu có hỏng hóc, hư hại cần sửa chữa thì hãng tàu sẽ trừ vào tiền cược vỏ.

Bước 8: Tập hợp tất cả hóa đơn để thanh toán với kế toán của công ty

Cuối cùng, cần cung cấp tất cả các hóa đơn về cho bộ phận kế toán của công ty (công ty giao nhận). Bộ phận kế toán sẽ có trách nhiệm tập hợp và tính toán các khoản chi phí và yêu cầu khách hàng thanh toán các khoản chi phí cho công ty.

Như vậy là có thể kết thúc Quy trình giao nhận nhập khẩu lô hàng thép FCL tại cảng Hải Phòng cho khách hàng. Qua đây, có thể thấy quy trình giao nhận nhập khẩu hàng thép khá phức tạp. Yêu cầu người thực hiện phải có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng để thực hiện các quy trình. Do đó, để giảm thiểu chi phí, thời gian và nhân lực, các công ty nhập khẩu thép luôn thuê dịch vụ xuất nhập khẩu cho các công ty giao nhận vận tải quốc tế thực hiện.

Trên đây là những chia sẻ chi tiết của Lacco về Quy trình giao nhận nhập khẩu lô hàng thép FCL tại cảng Hải Phòng.  Nếu các bạn còn vấn đề thắc mặc về quy trình giao nhận nhập khẩu các lô hàng hóa, chi phí,…. Hãy liên hệ ngay với công ty Lacco để được tư vấn hỗ trợ chi tiết nhé.

Các bạn có thể tham khảo thêm:

 

 

 

Chia sẻ

Địa chỉ: Số 19, Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 0105951958

Hà Nội

Tầng 5, Tòa nhà 29 Bộ Quốc Phòng, số 73 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hồ Chí Minh

Lầu 2, Tòa nhà Sweet Home, 27K Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hải Phòng

Phòng 301-302 tầng 3, dãy nhà C, khu TTC, 630 Lê Thánh Tông, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng.

Nội Bài

Phòng 206 Lầu 2 Sky Coffee, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Sóc Sơn, Hà Nội.

Bắc Giang

Lô 07/ CL79 - KĐT Đình Trám - Sen Hồ, Việt Yên, Bắc Giang.

Lạng Sơn

Phòng số 3, Cổng B5, Bến Xe Tải, Cửa Khẩu Quốc Tế Hữu Nghị, Khu Kéo Kham, TT Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn.

Thư viện ảnh

+84 906 23 55 99