Thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần

(HQ Online) – Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần (gọi tắt là Đề án tham vấn một lần). Theo đó, việc tham vấn trị giá hải quan sẽ chỉ phải thực hiện một lần nhưng kết quả tham vấn sẽ được sử dụng nhiều lần, góp phần giảm thời gian, chi phí cho cả cơ quan Hải quan và người khai hải quan.

Đề án tham vấn một lần được xây dựng với mục tiêu nhằm tạo thuận lợi thương mại trong công tác kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá hải quan đối với các DN chấp hành tốt pháp luật, có ý thức hợp tác, gắn bó với cơ quan Hải quan.

Đồng thời Đề án tham vấn một lần cũng hướng tới đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan và giải phóng hàng, giảm khối lượng công việc cho cơ quan Hải quan và cộng đồng DN trong công tác khai báo, kiểm tra, xác định trị giá hải quan; nâng cao trách nhiệm của CBCC hải quan trong công tác kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá hải quan; khuyến khích tính tuân thủ của DN trong khai báo trị giá hải quan và hợp tác với cơ quan Hải quan.

Bên cạnh đó, Đề án tham vấn một lần cũng nhằm tăng cường công tác quản lý trị giá trong toàn ngành, ngăn chặn tình trạng “hàng hóa di chuyển” từ nơi xác định trị giá hải quan cao sang nơi xác định trị giá hải quan thấp để làm thủ tục hải quan, gây thất thu cho ngân sách.

Đặc biệt, Đề án tham vấn một lần để chuẩn hóa một kho dữ liệu chuẩn trên Hệ thống quản lý dữ liệu trị giá hải quan (kho bao gồm các tờ khai đã được kiểm tra và có độ tin cậy cao về mức giá), theo đó thiết lập kho dữ liệu gồm trị giá hải quan do cơ quan Hải quan xác định hoặc chấp nhận, có độ tin cậy cao và được sử dụng chung cho toàn Ngành.

Theo đại diện Cục Thuế XNK, Đề án tham vấn một lần là việc áp dụng kết quả tham vấn của lần XNK trước cho các lần XNK tiếp theo trong phạm vi một chi cục hải quan hoặc nhiều chi cục hải quan thuộc một cục hải quan hoặc nhiều chi cục hải quan thuộc nhiều cục hải quan khác nhau theo quy trình ban hành và áp dụng thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần.

Đảo Lê