Preloader Close

Dịch vụ khác

Lacco thực hiện khảo sát tuyến đường để đảm bảo rằng các khái niệm tốt nhất cho dự án có liên quan đến hiệu suất, chi phí và an toàn, được đề xuất, thực hiện

Lacco cung cấp cho khách hàng các dịch vụ hỗ trợ từ giai đoạn lập kế hoạch, lên phương án ban đầu và ngân sách vận chuyển - thủ tục hồ sơ đến khâu giao hàng cuối cùng.

Dự án Lacco thường được quản lý như sau:

Xây dựng một nhóm dự án do hai bên hoặc nhiều bên thỏa thuận được thiết kế để xử lý hiệu quả nhất các yêu cầu của khách hàng, bao gồm cả một nhóm quốc tế nếu được yêu cầu. Thực hiện tính khả thi và nghiên cứu kỹ thuật hạng nặng, quá khổ hoặc chiều cao

Lacco thực hiện khảo sát tuyến đường để đảm bảo rằng các khái niệm tốt nhất cho dự án có liên quan đến hiệu suất, chi phí và an toàn được đề xuất thực hiện.

- Thực hiện đánh giá rủi ro để đảm bảo rằng tất cả các yếu tố trong kế hoạch (và vạch ra những vấn đề không có trong kế hoạch) được coi là nguy cơ tiềm ẩn được xác định

- Thảo luận trước cho các hoạt động dự định

- Đảm bảo hoạt động xuất sắc, toàn vẹn trong quá trình thực hiện dự án

- Theo dõi và xem xét của tất cả các hoạt động trong suốt của một dự án, và hành động khắc phục, nếu và khi cần thiết.

 Để nắm thêm thông tin chi tiết hoặc cần được hỗ trợ tư vấn về các dịch vụ vận tải tích hợp và giải pháp hậu cần tổng thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Công ty Lacco theo địa chỉ HOTLINE 0906 23 55 99 email info@lacco.com.vn để được hỗ trợ nhanh nhất.