Preloader Close
Thông tin tuyển dụng Lacco
Thông tin tuyển dụng Địa điểm làm việc Số lượng Ngày hết hạn
Nhân viên khai báo hải quan Hải Phòng 1 20-07-2021
Nhân viên chứng từ hàng xuất Hồ Chí Minh 2 30-07-2021
Nhân viên chứng từ (Hải Phòng) Hải Phòng 2 30-07-2021