Rà soát các trường hợp thường xuyên nhập máy móc đã qua sử dụng

(HQ Online) – Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố rà soát các trường hợp thường xuyên nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng từ thời điểm Quyết định 18/2019/QĐ-TTg có hiệu lực đến nay.

Theo đó, các đơn vị đối chiếu với thông tin trên giấy đăng ký doanh nghiệp được tra cứu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; trường hợp doanh nghiệp có đăng ký hoạt động ngành, nghề kinh doanh liên quan đến buôn bán/sản xuất/cho thuê/bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, phụ tùng, thiết bị, dây chuyền công nghệ thì tiến hành thu thập thông tin, đánh giá rủi ro và xem xét kiểm tra sau thông quan đối với các doanh nghiệp này.

Trường hợp xác định việc nhập khẩu của doanh nghiệp không đúng quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg thì căn cứ Khoản 7, Khoản 8 và điểm b Khoản 12 Điều 14 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ) để xử lý vụ việc theo quy định.

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan nhằm đảm bảo việc nhập khẩu máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được thực hiện đúng theo quy định.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ: “chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam”.

Bên cạnh đó, theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn 2115/BKHCN-ĐTG ngày 16/7/2019 thì “căn cứ các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tra cứu mã số doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp có thể xác định được ngành, nghề kinh doanh của các doanh nghiệp để làm cơ sở so sánh đối chiếu với khai báo của doanh nghiệp về mục đích nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng” và “doanh nghiệp có trách nhiệm khai báo rõ mục đích nhập khẩu (mã loại hình nhập khẩu) trên tờ khai hải quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo”.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc thực hiện theo hướng dẫn trên của Bộ Khoa học và Công nghệ và căn cứ vào nội dung khai báo của người khai hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu, cơ quan Hải quan sẽ gặp khó khăn trong việc xác định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu có sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg hay không.

N.Linh