Preloader Close
04-04 2022
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh vào/ra khỏi lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật Việt Nam. Quy trình thủ tục hải quan thông thường đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu gồm các bước: Trước khi lô hàng tới doanh nghiệp cần thực hiện các việc sau: Xác định mã số,xác địnhxuất xứ,xác địnhtrị giáhàng hóacủa lô hàng dự kiến xuất khẩu/nhập khẩu. Thực hiện đăng ký kiểm tra chuyên ngành (nếu có) Sau khi xác định mã số, xuất xứ hàng hóa, người khai hải quan cần xác định cácchính sách hàng hóaliên quan đến mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành thì thực hiện các thủ tục đăng ký kiểm tra chuyên ngành, cấp phép theo quy định. Đăng ký kiểm tra chuyên ngành và cấp phép có thể được thực hiện hiện qua cơ chế một cửa quốc giahttps://vnsw.gov.vn/hoặc tại đơn vị quản lý chuyên ngành theo quy định. Chuẩn bị bộ chứng từ hàng hóa Tùy theo loại hình xuất nhập khẩu mà người khai Hải quan phải chuẩn bị bộ hồ sơ hải quan khác nhau theo quy định. Hồ sơ hải quan được quy địnhtại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCsửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 38/2015/TT-BTC Lấy số quản lý hàng hóa + Thực hiện lấy số quản lý hàng hóa đối với tờ khai xuất khẩu hoặc tờ khai nhập khẩu không có vận đơn bằng các cách sau: - Đăng nhập vào phần mềm ECUS5 (đối với các cảng đã áp dụng) theo các bước: Tờ khai HQ-> khai bổ sung-> đăng ký số định danh hàng hóa (hoăc tại ô số vận đơn của tờ khai xuất) - Đăng nhập vào trang dịch vụ công địa chỉ:https://pus.customs.gov.vn. + Trường hợp hàng nhập khẩu có vận đơn, người khai hải quan thực hiện khai số vận đơn có tên người nhập khẩu “ số vận đơn” trên tờ khai điện tử nhập khẩu theo hướng dẫn tại tiêu chí 1.26, phụ lục II, thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại phụ lục I thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính Trường hợp doanh nghiệp chưa có chữ ký số thì cầnChuẩn bị chữ ký số và đăng ký với cơ quan Hải quan. Doanh nghiệp lần đầu làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa cầnĐăng ký sử dụng Hệ thống và Cài đặt phầm mềm khai báo hải quan VNACCS/VCIS Doanh nghiệp có thể ủy quyền cho mộtĐại lý làm thủ tục hải quanđại diện cho mình để tiến hành các thủ tục xuất khẩu. Thực hiện thủ tục hải quan Bước 1: Khai báo thông tin hải quan Thông qua phần mềm khai báo Hải quanVNACC/VCIS; doanh nghiệp thực hiệnkhai báo thông tin tờ khai nhập khẩu, tờ khai xuất khẩuvà nộp tờ khai hải quan, kèm các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan thông qua Hệ thống VNACCS Bước 2:Hệ thống thực hiện phân luồng tờ khai Người khai hải quan tại bước này thông quaHệ thống VNACCS/VCISđể tiếp nhậnphản hồi của hệ thống về kết quả phân luồng, có thể thuộc một trong các luồng sau: Luồng 1:Chấp nhận thông tin khai Tờ khai hải quan: trường hợp này doanh nghiệp được chấp nhận thông quan hàng hóa theo thông tin tờ khai Hải quan, chuyểnsang bước 3 Luồng2:Kiểm tra các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quangửi qua hệ thốngVNACCS/VCIS; nộp các chứng từ theo quy định phải nộp bản chính, hoặckiểm tracác chứng từ có liên quan trênCổng thông tin một cửa quốc gia. Trường hợp hồ sơ phù hợp thì chuyển sang thực hiện bước 3. Trường hợp hồ sơ không phù hợp hoặc có nghi vấn, cơ quan Hải quan quyết định chuyển tờ khai sang luồng 3 và thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa. Luồng3:Kiểm tra thực tế hàng hóa Trường hợp này, người khai hải quan thông qua Hệ thống VNACCS/VCIS để tiếp nhận thông báo, hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hoá do cơ quan hải quan thông báo qua hệ thống và đăng ký địa điểm, thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa với cơ quan hải quan. Người khai Hải quan có trách nhiệmchuẩn bị các điều kiện để kiểm thực tế hàng hoá; Bước 3: Nộp thuế và phí theo quy định Trường hợp số thuế phải nộp bằng 0: Hệ thống tự động cấp phép thông quanvà xuất ra cho người khai “Quyết định thông quan hàng hóa”. - Trường hợp số thuế phải nộp khác 0: Trường hợp đã khai báo nộp thuế bằng hạn mức hoặc thực hiện bảo lãnh (chung, riêng): Hệ thống tự động kiểm tra các chỉ tiêu khai báo liên quan đến hạn mức, bảo lãnh, nếu số tiền hạn mức hoặc bảo lãnh lớn hơn hoặc bằng số thuế phải nộp, hệ thống sẽ xuất ra cho người khai “chứng từ ghi số thuế phải thu” và “Quyết định thông quan hàng hóa”. Nếu số tiền hạn mức hoặc bảo lãnh nhỏ hơn số thuế phải nộp, hệ thống sẽ báo lỗi. Trường hợp khai báonộp thuế ngay(chuyển khoản, nộp tiềnthông quaCồng thanh toán điện tử 24/7): Hệ thống xuất ra cho người khai “chứng từ ghi số thuế phải thu. Khi người khai hải quan đã thực hiện nộp thuế, phí, lệ phí và hệ thống VNACCS đã nhận thông tin về việc nộp thuế phí, lệ phí thì hệ thống xuất ra “Quyết định thông quan hàng hóa”. Bước 4: Thông quan hàng hóa / Giải phóng hàng/ Đưa hàng về bảo quản Người khai hải quan thực hiện in danh sách container, danh sách hàng hóa trên Cổng thông tin điện tử hải quan (địa chỉ: https://www.customs.gov.vn) hoặc hệ thống khai của người khai hải quanvà cung cấpcho Chi cục Hải quan quản lý khu vực cảng, kho, bãi, địa điểmđể đượcthông quan/ giải phóng/ hoặc đưa hàng về kho bảo quản. Trường hợp có sự thay đổi danh sách container, danh sách hàng hóa so với nội dung khai trên tờ khai hải quan khi hàng hóa đã vào khu vực giám sát hải quan, người khai hải quan in hoặc đề nghị công chức hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu in danh sách container, danh sách hàng hóa từ Hệ thống. Trường hợp giải phóng hàng/đưa hàng về kho bảo quản doanh nghiệp cần hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu và nộp cho cơ quan hải quan để hoàn tất thủ tục thông quan hàng hóa. Sau thông quan: thực hiện kiểm tra sau thông quan theo kế hoạch của cơ quan Hải quan Nguồn: Tổng cục hải quan
Chia sẻ bài viết
02-04 2022
Trong thời kỳ hội nhập và hiện đại hóa đất nước, Việt Nam đang không những đẩy mạnh các hoạt động ngoại thương đến khắp 5 châu. Tuy nhiên, để xuất - nhập khẩu hàng hóa, sử dụng các dịch vụ vận chuyển quốc tế. Các kiến thức về quy trình vận chuyển, khai báo hải quan, giấy tờ xuất - nhập khẩu, phương thức vận chuyển tối ưu,... đều là những kiến thức cần phải nắm rõ khi vận chuyển hàng hóa quốc tế. Công ty Lacco đã tổng hợp 7 thông tin quan trọng về dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế bạn cần biết trong bài viết dưới đây. 1. Giải pháp đơn giản hóa hoạt động xuất nhập khẩu Căn cứ vào địa điểm xuất - nhận hàng hóa và mã hàng hóa cụ thể, các đơn vị dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế sẽ tư vấn cho doanh nghiệp giải pháp vận chuyển tối ưu nhất. Các giải pháp này bao gồm chi phí vận chuyển, thời gian, thủ tục hải quan,... đồng thời cũng phải đảm bảo về chất lượng và an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển quốc tế. Thông thưởng, các đơn vị vận chuyển uy tín, có kinh nghiệm đều có thể hỗ trợ tất cả những vấn đề này cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Bao gồm từ khâu hỗ trợ tìm container, đóng gói hàng, thủ tục giải quan,... đến vận chuyển hàng đến điểm hẹn an toàn. 2. Đơn vị giao nhận vận tải quốc tế cung cấp những dịch vụ gì? Thông thường, các đơn vị cung cấp dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế, đủ nguồn lực sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực hiện các quá trình của chuỗi cung ứng. Trong đó, các hoạt động chính bao gồm: – Thủ tục hải quan – Am hiểu luật xuất nhập khẩu đại phương và quốc tế – Nắm rõ hay cung cấp dịch vụ bảo hiểm – Đóng gói hàng hóa phù hợp – Lưu trữ, kho bãi cho hàng hóa – Quản lý hàng tồn kho, báo cáo quyết toán, thanh khoản hàng hóa - Vận chuyển hàng hóa quốc tế theo các phương thức vận chuyển. Đó có thể là: Vận chuyển đường biển, đường sắt, đường hàng không hay vận chuyển đường bộ. Hoặc là tất cả các phương thức vận chuyển. 3. Quá trình chuyển tiếp giao nhận hàng hóa quốc tế Vận chuyển, giao nhận hàng hóa quốc tế sẽ được tiến hành theo 6 giai đoạn phát triển. Cụ thể như sau: – Xuất khẩu vận chuyển – chuyển hàng từ nơi lấy hàng ban đầu sang kho vận chuyển hàng. – Thủ tục hải quan xuất khẩu – hàng hóa rời khỏi nước xuất xứ – Xử lý xuất xứ – dỡ hàng, kiểm tra và xác nhận hàng hóa dựa trên các giấy tờ thủ tục minh chứng cho gói hàng đó. – Nhập khẩu thủ tục hải quan – các thủ tục giấy tờ hải quan cho hàng hóa của bạn sẽ được kiểm tra bởi các cơ quan chức năng. – Xử lý điểm đến – là việc xử lý hàng hóa khi đã được vận chuyển đến quốc gia nhận hàng hóa. – Vận chuyển – chuyển hàng từ kho hải quan tới điểm đến cuối cùng của quy trình. 4. Các loại thủ tục chứng từ hải quan cần chuẩn bị trong quá trình vận chuyển Mỗi quốc gia và mỗi loại hàng hóa, hải quan sẽ yêu cầu các doanh nghiệp phải chuẩn bị thủ tục khai báo khác nhau theo quy định. Do đó, để nắm được chính xác thủ tục hải quan cần xác định mã HS code của từng loại hàng vận chuyển. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần nắm rõ các loại giấy tờ sau, bao gồm: - Hóa đơn thương mại (Invoice) - Hợp đồng vận đơn - Giấy chứng nhận xuất xứ (C.O) - Chứng nhận kiểm hóa, kiểm dịch - Giấy phép xuất nhập khẩu - Parking list - Tài liệu khai báo xuất khẩu của chủ hàng Điều quan trọng là tất cả các tài liệu này được cung cấp để đảm bảo rằng hàng hóa tiếp cận khách hàng của bạn mà không có bất kỳ vấn đề nào phát sinh. 5. Các loại hàng hóa hạn chế vận chuyển Đối với các công ty, đơn vị dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế uy tín sẽ chỉ vận chuyển các loại hàng hóa được pháp luật cho phép. Tuyệt đối không vận chuyển các chất cấm hay các chất, loại hàng hóa nguy hiểm, đặc biệt là bằng đường hàng không hoặc đường biển. Cụ thể các loại mặt hàng cấm, các bạn có thể tìm hiểu trên các văn bản pháp luật về các loại mặt hàng cấm vận chuyển. Công ty Lacco cũng tổng hợp một số đặc điểm nhận biết các mặt hàng cấm vận như sau: – Hàng hóa nguy hiểm (bao gồm các chất lỏng dễ cháy và các chất độc hại) – Thuốc (phải tuân thủ quy định bộ y tế) – Rượu (1 số trường hợp bị cấm) – Pin – Các mặt hàng dễ hư hỏng (ngoại trừ các mặt hàng được chuyển phát nhanh đặc biệt) – Các mặt hàng sắt nhọn 6. Công ty giao nhận vận chuyển hàng hóa uy tín? Yêu cầu đầu tiên của đơn vị giao nhận vận chuyển hàng hóa uy tín đó là luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm đến khi bàn giao hàng hóa đến tay khách hàng. Các công ty giao nhận vận chuyển hàng hóa chuyên sắp xếp toàn bộ quy trình cho chủ hàng của họ, từ kho lưu trữ đến vận chuyển hàng hóa. Quy trình làm việc cũng giống như một mối liên kết trung gian quan trọng giữa người gửi hàng và các dịch vụ vận tải, liên lạc với các hãng tàu, các đơn vị khác để thương lượng về giá cả và quyết định loại hình vận chuyển tốt, đáng tin cậy và nhanh chóng. 7. Tầm quan trọng của dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa Các công ty giao nhận vận chuyển hàng hóa lớn mạnh thường đi đôi với sự thịnh vượng cũng như có những mối quan hệ quốc tế tốt, mạng lưới liên thông và kinh nghiệm là điều vô cùng mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Điều này không chỉ giúp bạn có được giá tốt nhất để vận chuyển hàng hóa của bạn, mà còn đảm bảo rằng hàng hóa của bạn sẽ đến một cách kịp thời. Trong bất kỳ một lĩnh vực nào cũng sẽ có đâu đó những trục trặc trong quá trình vận chuyển, vì vậy, một đơn vị đủ lớn mạnh và quan hệ rộng lớn sẽ có thể xử lý nhanh chóng và hiệu quả mọi vấn đề có thể phát sinh cho hàng hóa của bạn. Lựa chọn một công ty giao nhận vận chuyển hàng hóa để vận chuyển hàng hóa đến người tay khách hàng và người tiêu dùng sẽ giúp cho doanh nghiệp của bạn rất nhiều về thời gian và chi phí. Sử dụng kiến ​​thức và chuyên môn của các công ty giao nhận để đảm bảo rằng hàng hóa của bạn sẽ đến đúng đích đúng giờ và tiết kiệm tiền cho bạn trong quá trình vận chuyển này. Với 15 năm hoạt động trong lĩnh vực giao nhận vận tải quốc tế, Công ty Lacco luôn tự tin cung cấp những dịch vụ vận tải và khai báo hải quan. Với sự nhiệt tình và luôn được khách hàng đánh giá cao về chất lượng. Công ty Lacco cũng nhận được sự tin tưởng của cục xúc tiến thương mại và đồng hành với các doanh nghiệp Việt tham gia vận chuyển hàng, phục vụ hội chợ triển lãm quốc tế. Để tìm hiểu thông tin chi tiết về các dịch vụ vận tải của Lacco và thông tin chi tiết về các sản phẩm cần vận chuyển, các bạn vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo địa chỉ hotline: 0906 23 5599 hoặc email: info@lacco.com.vn để được tư vấn chi tiết.
Chia sẻ bài viết
31-03 2022
Lacco là đơn vị vận chuyển cho các doang nghiệp thực hiện các dự án thủy điện, nhà quốc hội, hàng viện trợ y tế, hàng hội chợ và hàng quá cảnh từ nước thứ ba sang nước bạn Lào, ... và tuyến ngược lại. Lào là một quốc gia không có biển, nhưng lại có lợi thế khi có đường biên rất dài giáp với Việt Nam. Các cặp cửa khẩu được chính phủ hai bên công nhận bao gồm 8 cửa khẩu quốc tế, 7 cửa khẩu chính và 18 cửa khẩu phụ. Các tuyến đường vận chuyển hàng quá cảnh Việt - Lào Hàng hóa quá cảnh được phép qua các cặp cửa khẩu và các tuyến đường nối sau (theo “HIỆP ĐỊNH QUÁ CẢNH HÀNG HOÁ GIỮA CHÍNH PHỦ CHXNCN VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CHDCND LÀO) Cửa khẩu của Việt Nam Tuyến đường nối Cửa khẩu của Lào Lao Bảo (Quảng Trị) Đường 9 Đen-sa-vẳn (savannakhet) Cầu Treo (Hà Tĩnh) Đường 8 Nặm Phao (Bolykhămxay) Na Mèo (Thanh Hoá) Đường 217 Nậm Xôi (Hủa Phăn) Cửa khẩu của Việt Nam Tuyến đường nối Cửa khẩu của Lào Tây Trang (Điện Biên) Đường 42 Pang Hốc (Phongxalỳ) Nậm Cắn (Nghệ An) Đường 7 Nặm Cắn (Xiêng Khoảng) Cha Lo ( Quảng Bình) Đường 12 Na Phàu (Khăm Muộn) Bờ Y (Kon Tum) Đường 18 Phu cưa (Attapư) Hồ sơ cẩn chuẩn bị cho lô hàng quả cảnh thông thường Sales contract Invoice Packing list Bill of lading Hợp đồng vận chuyển Ủy quyền vận chuyển Tùy theo kích thước hàng hóa muốn vận chuyển, chúng tôi có những loại xe chuyên dụng như sau: LOẠI XE ĐẶC ĐIỂM KÍCH THƯỚC XE CHIỀU DÀI CHIỀU RỘNG CHIỀU CAO Xe trọng tải 500KGS XE THÙNG KÍN 2m 1.2m 1.2m Xe trọng tải 1.4 TẤN 3.4m 1.7m 1.7m Xe trọng tải 2 TẤN 3.4m 1.9m 1.9m Xe trọng tải 5 TẤN XE PHỦ BẠT 6m 2.2m 2.2m Xe trọng tải 7.5 TẤN 7m 2.3 m 2.5m Xe trọng tải 15 TẤN 9m 2.35m 2.6m Xe trọng tải 23 TẤN 10m 2.4m 2.5m Xe đầu kéo CONTAINER 20 FEET 6m 2.43m 2.6m Xe đầu kéo CONTAINER 40 FEET 12m 2.4m 2.6m Xe mooc sàn 12m 2.4m 2.6m Với những loại hàng hóa đặc biệt vui lòng gọi số hotline: 0906 23 5599 hoặc email: info@lacco.com.vn để được đội ngũ nhân viên phụ trách vận chuyển Việt - Lào tư vấn chi tiết. Quy trình vận chuyển và thủ tục hải quan quá cảnh Dưới đây là mô tả chi tiết cho hàng quả cảng từ cảng Hải Phòng đến cửa khẩu Cầu Treo, địa điểm trả hàng cuối cùng là Thủ đô Viêng Chăn: Bước 1. Làm thủ tục hải quan nhập khẩu quá cảnh tại cảng Hải Phòng: Sau khi tờ khai quá cảnh được chấp nhận (tờ khai OLA), niêm phong kẹp chì hải quan hoàn tất thì có thể kéo cont ra khỏi cảng. Bước 2: Vận chuyển hàng từ cảng Hải Phòng đến cửa khẩu Viêng Chăn. Bước 3. Làm thủ tục hải quan xuất khẩu quá cảnh tại cửa khẩu Cầu Treo: Xe vào bãi chờ làm thủ tục, Hồ sơ trình hải quan gồm có: invoice/Packinglist + số tờ khai + hợp đồng mua bán. Sau khi Hải quan tiếp nhận (HQTN) xong photo tờ khai có chữ ký nháy của HQTN qua nộp tờ khai có chứ ký nháy cho HQGS tiếp nhận vào phần mềm duyệt trên hệ thống xong thì tiến hàng giám sát hàng hóa qua biên, đồng thời photo tờ khai qua Biên phòng Cửa khẩu và đăng ký giám sát cùng với HQGS kết thúc thủ tục thông quan tại Cửa Khẩu (CK) VN. Bước 3 cửa khẩu Nam Phao: Làm thủ tục bên Lào đón xe, khai báo Biên Phòng, HQGS CK giám sát nộp lệ phí CK, phí đường bộ sau đó xe chạy vào điểm làm thủ tục thông quan nhập khẩu tại Lak Sao. Bước 4 thông quan Lak Sao: Làm thủ tục tại cửa khẩu đối với hàng thông thường. Để được C/O Miễn thuế người nhận cần có C/O scan bản gốc trước, sau đó làm công văn gửi bên bộ công thương Lào xác nhận danh mục hàng nằm trong điều kiện, hiệp định thương mại Việt Lào, hàng được miễn thuế xong BCT Lào làm văn bản đề nghị sang Tổng tục HQ Viêng chăn duyệt C/O miễn thuế nhập khẩu và ban hành văn bản gửi cho HQ cửa khẩu làm thủ tục nhập khẩu và không thu thuế NK. Hồ sơ nhập NK gồm có: Hợp đồng mua bán, invoice/Packinglist, C/O bản gốc, giấy xác nhận của Tổng cục HQ Viêng chăn và giấy giới thiệu của cnee nhập khẩu. Tham khảo: Quy trình xin cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Bước 5 trả hàng: đến điểm giao trả hàng tại kho của khách thời gian giao hàng 2-4h. Chúng tôi – với đội ngũ dày dặn kinh nghiệm vận chuyển hàng xuất khẩu Việt Nam – Lào, hàng nhập khẩu Lào – Việt Nam, hàng hội chợ triển lãm Việt Lào, hàng quá cảnh Việt Lào sẵn sàng tư vấn, giải đáp cho quý bạn về thủ tục hải quan xuất nhập khẩu không chỉ hàng khẩu trang mà tất cả mặt hàng khác. Chúng tôi với mạng lưới đại lý trên toàn thế giới có thể hỗ trợ vận chuyển hàng hóa từ nước thứ 3 về đến cảng Hải Phòng và sau đó giao hàng tại nước bạn Lào. Tham khảo: Thủ tục hải quan xuất khẩu khẩu trang y tế đi Lào Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ms. Nguyen Thi Trinh Phone/zalo: +84906267255 Email: sales7@lacco.com.vn
Chia sẻ bài viết
31-03 2022
Sau hiệp định tự do thương mại Việt Nam - EU (EVFTA), hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam - EU hoạt động càng mạnh mẽ. Với những ưu điểm của vận tải đường biển, các cảng biển lớn nhất Châu Âu sẽ tiếp đón thêm rất nhiều hàng hóa Việt Nam mỗi ngày. Bài viết dưới đây, Công ty Lacco đã tổng hợp 10 cảng biển bận rộn và lớn nhất Châu Âu năm 2022 để quý khách hàng tham khảo và lựa chọn tuyến đường phù hợp nhất cho tuyến hàng của mình. Danh sách Top 10 các cảng container lớn và nhộn nhịp nhất ở châu Âu năm 2020 như sau: Cảng Rotterdam, Hà Lan (Port of Rotterdam) Cảng Rotterdam là cảng biển lớn và nhộn nhịp nhất ở châu Âu. Hiện Rotterdam đang đứng thứ 11 về cảng biển lớn trên thế giới, với sản lượng xếp dỡ 14.349.446 TEU trong năm 2020. Cảng Rotterdam được xem là trung tâm vận chuyển container rỗng của Châu Âu, với các bãi container có diện tích hơn 485.622 m2 và chuyên mua bán container, kiểm tra, giám định, vệ sinh và sửa chữa. Với khoảng 42 chuyến tàu vận tải tuyến xa mỗi tuần và hơn 100 dịch vụ vận chuyển trực tiếp tiếp (direct services) đến khoảng 200 cảng trên khắp thế giới, cảng Hà Lan cũng là trung tâm trung chuyển lớn nhất ở châu Âu. Tham khảo: 10 hãng tàu quốc tế uy tín phổ biến nhất hiện nay Cảng Antwerp, Bỉ (Port of Antwerp) Cảng châu Âu nhộn nhịp lớn thứ hai này tạo thành một cửa ngõ vào châu lục vì 60% sức mua của châu Âu nằm trong bán kính 500 km từ Antwerp. Cảng Antwerp bao gồm năm bến cảng container nước sâu. Cảng Antwerp có năng suất cao nhất ở châu Âu với trung bình lên đến 40 moves/cẩu/giờ. Cảng Antwerp là cảng tổng hợp có khả năng bốc xếp và lưu trữ tất cả các loại sản phẩm. Antwerp cũng là cảng bốc xếp hàng đóng kiện dẫn đầu châu Âu và là nơi hoạt động của hơn 200 công ty giao nhận chuyên xử lý các hàng hoá đóng kiện, bao gồm thép, lâm sản, trái cây …. Cảng được trang bị 1.474 bồn chứa để lưu trữ 3.600.000 mét khối hàng hóa lỏng. Hàng container được giao nhận tại các cảng container chuyên dụng. Ngoài ra, hàng rời được bốc xếp tại cảng bao gồm than đá, quặng sắt, kim loại màu, xi măng,… Cảng cũng đã mở rộng thêm bến cảng xếp dỡ xe hơi và xe tải. Cảng Hamburg, Đức (Port of Hamburg) Tại Châu Âu, cảng Hamburg lớn thứ 2 (sau cảng Rotterdam) về lượng TEU thông qua, xếp thứ 11 về quy mô diện tích. Tuy nằm trên sông Elbe nhưng Hamburg vẫn được coi là một cảng biển vì có độ sâu lên tới 15m (do được nạo vét thường xuyên). Cảng Hamburg bao gồm bốn bến cảng container, tất cả đều do nhà khai thác Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) của Đức điều hành, với lượng hàng hóa container chiếm 70% tổng sản lượng hàng thông qua cảng trong năm ngoái. Cảng Hamburg đạt sản lượng khai thác hơn 8,5 triệu TEU trong năm 2020 (giảm 7,9% so với năm 2019) Cảng Hamburg cũng cung cấp các kết nối giao thông quan trọng đến lục địa Châu Âu với hơn 2.000 chuyến tàu hàng tuần. Tham khảo: Các hãng tàu vận chuyển quốc tế uy tín nhất hiện nay Cảng Piraeus, Hy Lạp (Port of Piraeus) Cảng container Piraeus nằm trong top 5 cảng lớn nhất khu vực châu Âu, chỉ sau Rotterdam (Hà Lan), Antwerp (Bỉ) và Hamburg (Đức) và là cảng container lớn nhất khu vực Địa Trung Hải. Cảng biển nằm trên vịnh Saronic ở phía bờ tây biển Aegean. Nằm ở ngã tư của châu Âu, châu Á và châu Phi với lối đi trực tiếp đến Địa Trung Hải, Biển Đen và Adriatic, Cảng Piraeus đóng một vai trò quan trọng trong giao thương hàng hải quốc tế. COSCO - hãng vận tải biển khổng lồ của Trung Quốc - là chủ sở hữu của cảng Hy Lạp từ năm 2010 và sự tham gia của hãng đã làm tăng sản lượng container của cảng Piraeus lên 296% so với số liệu năm 2007 với số liệu mới nhất. Cảng Piraeus đạt công suất lớn thứ 4 ở châu Âu và xếp thứ 26 trên toàn thế giới, xếp dỡ 5,437,000 TEU trong năm 2020. Cảng có sức chứa tổng cộng khoảng 7,2 triệu TEU. Cảng Valencia, Tây Ban Nha (Port of Valencia) Cảng Valencia có cơ sở hạ tầng vận tải đa phương thức là một cửa ngõ đến Nam Âu và các thành phố lớn của Tây Ban Nha bằng đường sắt và đường cao tốc. Cảng Valencia phân phối hàng hóa trên bán kính 2.000 km, ở cả các nước châu Âu và Bắc Phi, đại diện cho thị trường 270 triệu người tiêu dùng. Cảng vụ Valencia (Port Authority of Valencia - PAV), còn có tên là Valencia Port, quản lý ba cảng thuộc sở hữu nhà nước là Valencia, Sagunto và Gandía dài 80 km trên bờ biển phía Đông của Tây Ban Nha và được xếp hạng là cảng nhộn nhịp lớn thứ 5 ở châu Âu, đã khai thác 5.428.307TEU trong năm 2020. Cảng Algeciras, Tây Ban Nha (Port of Algeciras) Cảng Algeciras là cảng lớn thứ hai của Tây Ban Nha và là cảng nhộn nhịp lớn thứ sáu ở châu Âu với sản lượng 5.107.873TEU trong năm 2020. Bao gồm một số cơ sở hạ tầng hàng hải nằm rải rác khắp Vịnh Gibraltar, Algeciras là cảng châu Âu gần lục địa châu Phi nhất. Với các dịch vụ từ khắp nơi trên thế giới, cảng Iberia là một trong những cảng phát triển nhanh nhất ở châu Âu, trong khi các bến cảng APM và Total Terminal International (TTI) của cảng có thể tiếp nhận các tàu có công suất trên 18.000TEU. Cảng Bremen - Bremerhaven, Đức (Port of Bremen / Bremerhaven) Các cảng của Bremen, bao gồm các cảng thương mại ở Bremen và ở Bremerhaven, đã khai thác 4.771.000 TEU trong năm 2020, xếp ở vị trí thứ bảy trong số các cảng biển lớn nhất châu Âu. Với tổng cộng 14 bến cảng cho tàu container lớn và một tuyến đường sắt mà một nửa số container đang được vận chuyển vào nội địa, là những yếu tố chính khiến hai cảng này trở thành một địa điểm thích hợp cho các chuyến tàu trung chuyển. Cảng Felixstowe, Vương quốc Anh (Port of Felixstowe) Cảng Felixstowe là cảng hàng đầu của Vương quốc Anh và là cảng lớn thứ tám ở châu Âu, xếp dỡ 3,778,000 triệu TEU trong năm 2019. Cảng Felixstowe, được vận hành bởi Hutchison Ports, đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho thương mại của Anh phát triển khi các tuyến đường sắt và đường bộ kết nối cảng với các trung tâm phân phối ở Midlands và vị trí của cảng cho phép tiếp cận trực tiếp các cảng khác của châu Âu. Cảng của Vương quốc Anh nổi tiếng với hoạt động khử cacbon khi cảng được trang bị 22 cần cẩu giàn (RTG) sử dụng ít nhiên liệu hơn tới 40% so với các máy móc tiêu chuẩn. Cảng Gioia Tauro, Ý (Port of Gioia Tauro) Cảng Gioia Tauro là cảng lớn nhất ở Ý về sản lượng container, thứ 9 ở Châu Âu và thứ 6 ở ​​biển Địa Trung Hải. Với diện tích lớn, cảng Gioia Tauro có khả năng tiếp nhận các tàu xuyên đại dương quá cảnh ở Địa Trung Hải. Với việc công ty Terminal Investment Limited (TiL) là chủ sở hữu hoàn toàn của Cảng container Medcenter (MCT) tại Gioia Tauro, cảng đã ghi nhận mức tăng trưởng lớn nhất trong tất cả các cảng châu Âu trong năm đại dịch 2020. Với tổng sản lượng thông qua 3.193.360 TEU, cảng lớn nhất của Ý được xếp hạng ở vị trí thứ 9 trong số các cảng lớn nhất ở châu Âu, cải thiện hơn từ vị trí thứ 13 trong năm 2019. Tham khảo: Danh sách cảng biển tại Australia [Chi phí, thời gian vận chuyển] Cảng Barcelona, Tây Ban Nha (Port of Barcelona) Mặc dù là cảng lớn thứ ba của Tây Ban Nha và có sản lượng sụt giảm 11% so với năm 2019, nhưng Cảng Barcelona vẫn giữ vị trí trong top 10 các cảng lớn nhất của châu Âu, với sản lượng khai thác 2.958.040TEU trong năm 2020. Cảng ở Catalonia bao gồm hai bến cảng container với đường bến dài hơn 3.000 mét và cung cấp khoảng 100 dịch vụ vận tải đến 200 cảng trên năm lục địa. Để nắm được thông tin chi tiết về dịch vụ vận chuyển đường biển sang Châu Âu bao gồm: giá cược vận chuyển, thời gian và các loại chi phí và thủ tục hải quan,... và các tuyến đường vận chuyển quốc tế. Quý khách vui lòng liên hệ đến hotline: 0906 23 5599 hoặc email: info@lacco.com.vn để được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của Công ty vận tải quốc tế Lacco hỗ trợ chi tiết cho từng loại hàng hóa cụ thể.
Chia sẻ bài viết
29-03 2022
Hiện nay công ty Lacco đang cung cấp các dịch vụ Logistics, vận chuyển đường biển từ Việt Nam đến Mỹ và nhiều hình thức vận chuyển khác nhau. Sau khi Việt Nam ký kết nhiều hiệp định tự do thương mại, Mỹ đã trở thành một trong những thị trường hấp dẫn và rất tiềm năng của Việt Nam. Để giúp các doanh nghiệp nắm được các tuyến đường vận chuyển Việt - Mỹ và ngược lại. Công ty Lacco đã tổng hợp các cảng biển lớn, phổ biến tại Mỹ trong bài viết dưới đây. Cảng Seattle, USA Cảng Seattle được điều hành bởi Liên minh Cảng biển Tây Bắc. Nhờ lượng container vận chuyển tới các cảng của Seattle gia tăng mạnh, đặc biệt tháng 4 năm 2017, cả hai cảng đều có lượng container lớn nhất quý I kể từ năm 2005 đến nay. Vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đi Cảng Seattle, USA Thời gian vận chuyển hàng hóa từ Hải Phòng đi Seattle, Mỹ: 27 ngày Thời gian vận chuyển hàng hóa từ Hồ Chí Minh đi Seattle, Mỹ: 27 ngày Cảng Portland Portland là một thành phố nằm nơi giao tiếp của hai con sông Willamette và Columbia trong tiểu bang Oregon. Portland nằm ở vị trí đắc địa, thuận tiện cho lưu thông cả đường thủy và bộ ra Thái bình Dương: từ sông Willamette nối liền với sông Columbia, từ đại thung lũng nông nghiệp Tualatin qua con đường bằng phẳng vĩ đại "Great Plank Road" xuyên qua một thung lũng nằm trong dãy núi phía tây (hiện nay là Quốc lộ 26). Tuyến đường vận chuyển đường biển này mang lại cho Portland một lợi thế hơn so với các cảng lân cận. Thúc đẩy hoạt động thương mai và cung ứng hàng hóa quốc tế nhanh chóng. Nó vẫn là cảng chính tại vùng Tây Bắc Thái Bình Dương suốt hết thế kỷ 19 cho đến khi cảng nước sâu của Seattle nối được với các nơi còn lại của địa lục Hoa Kỳ bằng tàu hỏa, mở ra tuyến đường thông bộ mà không phải đi qua sông Columbia đầy hiểm nguy. Vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đi Portland, Mỹ Thời gian vận chuyển hàng hóa từ Hải Phòng đi Portland: 19 ngày Thời gian vận chuyển hàng hóa từ Hồ Chí Minh đi Portland: 23 ngày Tham khảo: 10 hãng tàu quốc tế uy tín phổ biến nhất hiện nay Cảng Oakland - Mỹ Theo ước tính hàng năm lượng hàng qua cảng Oakland có thể phục vụ tới 14,5 triệu người tiêu dùng. Bên cạnh đó, nó xử lý hơn 99% lượng hàng hoá trong container vận chuyển ra vào khỏi Bắc phía California. Nằm dọc cảng có hai đường sắt và ba bến container kết nối trực tiếp với hệ thống giao thông tới các trung tâm. Vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đi Mỹ, Oakland Thời gian vận chuyển hàng hóa từ Hải Phòng đi Oakland: 23 ngày Thời gian vận chuyển hàng hóa từ Hồ Chí Minh đi Oakland: 26 ngày Cảng Los Angerles Cảng Los Angerles nằm trên vịnh San Pedro thuộc bang miền tây California. Cảng Los Angeles có vị trí chiến lược, tiếp nhận phần lớn các giao dịch thương mại xuyên bờ Thái Bình Dương. Vài trò của cảng Los Angerles được mệnh danh là “America’s Port”. Cảng có diện tích hơn 3.000 ha và đường bờ biển dài 43 dặm gần 70km, hiện Cảng Los Angeles là cảng hàng đầu ở Hoa Kỳ và xếp thứ 19 về cảng container nhộn nhịp nhất thế giới về lượng container. Ước tính trung bình hàng ngày có khoảng 1,2 tỷ đô la giá trị hàng hóa được vận chuyển tại đây. Vận chuyển hàng hóa Việt Nam đi Mỹ, Los Angerles Thời gian vận chuyển hàng hóa từ Hải Phòng đi Los Angerles: 23 ngày Thời gian vận chuyển hàng hóa từ Hồ Chí Minh đi Los Angerles: 20 ngày Cảng Houston - Mỹ Về cảng Houston là cảng có giao dịch thương mại với nước ngoài sôi động nhất và lớn nhất ở vịnh bờ biển. Trải dài trên 25 dặm và cách Vịnh Mexico chỉ vài giờ di chuyển. Điều đó chứng tỏ, không có gì ngạc nhiên khi các nhà xuất nhập khẩu container đều muốn đến Houston. Năm 2016 cảng Houston xử lý 68% tổng lưu lượng container trong Vùng Vịnh. Vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đi Houston, Mỹ Thời gian vận chuyển hàng hóa từ Hải Phòng đi Houston: 36 ngày Thời gian vận chuyển hàng hóa từ Hồ Chí Minh đi Houston: 32 ngày Tham khảo: Danh sách cảng biển tại Australia [Chi phí, thời gian vận chuyển] Cảng New Orleans Cảng New Orleans (Cảng NOLA) là cảng container quốc tế duy nhất của Louisiana. Năm 1946, một khu ngoại thương được thành lập tại cảng. New Orleans FTZ có nhiều kho và địa điểm riêng lẻ dưới sự bảo trợ của nó hơn bất kỳ FTZ nào khác do Hoa Kỳ quản lý. Port NOLA tạo ra doanh thu 100 triệu đô la hàng năm thông qua bốn lĩnh vực kinh doanh – vận chuyển hàng hóa (46%), đường sắt (31%), du thuyền (16%) và bất động sản công nghiệp (7%). Là một phân khu chính trị tự duy trì của Bang Louisiana, Cảng nhận được bằng không đô la thuế. Vận chuyển hàng hóa tuyến Việt Nam đi New Orleans, Mỹ Thời gian vận chuyển hàng hóa từ Hải Phòng đi New Orleans: 46 ngày Thời gian vận chuyển hàng hóa từ Hồ Chí Minh đi New Orleans: 32 ngày Cảng New York Cảng New York và New Jersey bao gồm các tuyến đường thủy ở cửa sông trong vùng đô thị New York với một khu cảng bao quanh một khu vực bán kính khoảng 40 km (25 dặm) từ tượng đài Nữ thần Tự do. New York là cảng biển lớn nhất và nhộn nhịp nhất của Mỹ và cũng là thành phố lớn thứ ba ở xứ sở cờ hoa. Cảng New York đóng vai trò là cầu nối giúp hàng hóa thế giới được vận chuyển vào thị trường tiêu dùng số 1 thế giới. Các mặt hàng chủ yếu vận chuyển tại đây là phế liệu kim loại, xăng dầu và các loại hàng rời. Vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đi New York Thời gian vận chuyển hàng nguyên cont từ Hải Phòng đi New York: 33 ngày Thời gian vận chuyển hàng nguyên cont từ Hồ Chí Minh đi New York: 29 ngày Cảng Miami Miami là cảng cửa ngõ quan trọng nối giữa Hoa Kỳ và các nước trung Mỹ, vùng Caribe và Nam Mỹ. Đây là cảng vận chuyển hàng hóa container lớn nhất bang Florida và lớn thứ 12 của nước Mỹ. Cảng có số nhân công trực tiếp và gián tiếp khoảng 176.000 người dân, và đóng góp hàng năm cho nền kinh tế của Nam Florida 17 tỷ $. Đây là một trong những hải cảng bận rộn nhất nước Mỹ và thường được biết đến như là “kinh đô thế giới của những con tàu” hay “cửa ngõ hàng hóa vào nước Mỹ”. Vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đi Miami Thời gian vận chuyển hàng hóa từ Hải Phòng đi Mỹ, Miami: 40 ngày Thời gian vận chuyển hàng hóa từ Hồ Chí Minh đi Mỹ, Miami: 40 ngày Cảng Long Beach Nằm ngay cạnh Cảng Los Angeles là Cảng Long Beach. Cùng với Cảng Los Angeles, Long Beach chiếm khoảng 1/4 tổng thương vụ vận chuyển container ở Bắc Mỹ. Ước tính giá trị giao dịch thương mại qua Cảng Long Beach khoảng 180 tỷ đô la. Cảng Long Beach được xem là cửa ngõ quan trọng cho thương mại với châu Á. Vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đi Mỹ, Long Beach Thời gian vận chuyển hàng hóa từ Hải Phòng đi Long Beach: 23 ngày Thời gian vận chuyển hàng hóa từ Hồ Chí Minh đi Long Beach: 20 ngày Cảng Chicago Chicago là thành phố đông dân thứ ba tại Hoa Kỳ và là thành phố đông dân nhất tiểu bang Illinois và Trung Tây Hoa Kỳ. Vùng đô thị Chicago là nơi cư trú của 9,5 triệu người và là vùng đô thị lớn thứ ba tại Hoa Kỳ. Chicago nằm ở đông bắc bộ tiểu bang Illinois, trên bờ tây nam của hồ Michigan. Đây là thành phố chính của vùng đô thị Chicago tại Trung Tây Hoa Kỳ và vùng Ngũ Đại Hồ. Chicago nằm trên một đường phân thủy lục địa tại điểm Chuyển tải Chicago, nối lưu vực sông Mississippi và lưu vực Ngũ Đại Hồ. Thành phố nằm bên hồ nước ngọt Michigan rộng lớn, và hai sông là sông Chicago qua trung tâm và sông Calumet chảy qua vùng công nghiệp South Side. Xem thêm: TOP 10 cảng biển lớn nhất thế giới năm 2021 Vận chuyển hàng hóa đi Chicago, USA Thời gian vận chuyển hàng hóa từ Hải Phòng đi Chicago: 35 ngày Thời gian vận chuyển hàng hóa từ Hồ Chí Minh đi Chicago: 33 ngày Để nắm được thông tin chi tiết về giá cược vận chuyển, các loại chi phí vận chuyển và thủ tục hải quan hàng Việt Nam - Mỹ, quý khách vui lòng liên hệ đến hotline: 0906 23 5599 hoặc email: info@lacco.com.vn để được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của Công ty vận tải quốc tế Lacco hỗ trợ chi tiết.
Chia sẻ bài viết
29-03 2022
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Công Thương nghiên cứu và chỉ đạo đối với khuyến cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) về tình hình kinh tế Việt Nam. Báo cáo số 227/2022/TTĐT ngày 18/3/2022 của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ điểm thông tin, báo chí và dư luận liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về việc: Thông tấn xã Việt Nam ngày 17/3/2022 đăng thông tin Ngân hàng Thế giới (WB) công bố báo cáo "Cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam" tháng 3/2022, trong đó đánh giá kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được đà phục hồi, đồng thời WB đưa ra một số lưu ý đối với Việt Nam thời gian tới, cụ thể: Cơ quan chức năng nên khuyến khích các nhà sản xuất tìm kiếm thị trường mới và đổi mới sáng tạo sang những sản phẩm mới, thông qua các chuỗi giá trị toàn cầu và hiệp định thương mại tự do hiện có để nâng cao khả năng chống chịu của ngành xuất khẩu trong bối cảnh mới. Cần theo dõi chặt chẽ diễn biến giá trong nước do giá cả hàng hóa thế giới đã tăng mạnh và còn có thể tiếp tục tăng trong ngắn hạn. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương nghiên cứu và chỉ đạo đối với khuyến cáo của WB theo thẩm quyền và theo chức năng, nhiệm vụ; báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách. Nguồn: https://baochinhphu.vn/
Chia sẻ bài viết

Địa chỉ: Số 19, Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 0105951958

Hà Nội

Tầng 5, Tòa nhà 29 Bộ Quốc Phòng, 73 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Email: info@lacco.com.vn

Nội Bài

Phòng 206 Lầu 2 Sky Coffee, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Sóc Sơn, Hà Nội. Email: ops.vnb@lacco.com.vn

Hải Phòng

Phòng 301-302 tầng 3, dãy nhà C, khu TTC, 630 Lê Thánh Tông, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Email: haiphong@lacco.com.vn

Hồ Chí Minh

Lầu 2, Tòa nhà Sweet Home, 27K Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Email: hochiminh@lacco.com.vn

Bắc Giang

Lô 07/ CL79 - KĐT Đình Trám - Sen Hồ, Việt Yên, Bắc Giang.

Email: ops.vbg@lacco.com.vn

Thư viện ảnh

+84 906 23 55 99