Preloader Close
Ngày 20/02/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 04/2023/TT-BCT quy định về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu (EEU) trong giai đoạn 2023-2027. Nội dung thông tư Số 04/2023/TT-BCT Theo đó, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu được quy định như sau: - Trứng gia cầm (Mã HS 04.07) giai đoạn 2023-2027 + Lượng hạn ngạch thuế quan năm 2023: 11.257 tá; + Lượng hạn ngạch thuế quan năm 2024: 11.820 tá; + Lượng hạn ngạch thuế quan năm 2025: 12.411 tá; + Lượng hạn ngạch thuế quan năm 2026: 13.031 tá; + Lượng hạn ngạch thuế quan năm 2027: 13.683 tá; - Thuốc lá nguyên liệu (Mã HS 24.01) giai đoạn 2023-2027: 500 tấn/năm. Bên cạnh đó, hàng hóa nhập khẩu từ các nước thành viên của EEU theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O mẫu EAV) cấp theo quy định. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được phân giao cho thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công Thương cấp và có nhu cầu sử dụng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất thuốc lá điều. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có nhu cầu nhập khẩu. Thông tư 04/2023/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 10/4/2023 đến hết ngày 31/12/2027. Mã số hàng hóa và lượng hạn ngạch thuế quan (HNTQ) nhập khẩu của mặt hàng áp dụng HNTQ theo hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên Minh Kinh Tế Á - Âu trong giai đoạn 2023 - 2027 TT Mã HS Mô tả hàng hóa Lượng HNTQ năm 2023 Lượng HNTQ năm 2024 Lượng HNTQ năm 2025 Lượng HNTQ năm 2026 Lượng HNTQ năm 2027 I - Trứng gia cầm (*) 11.257 tá 11.820 tá 12.411 tá 13.031 tá 13.683 tá 04.07 Trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín - Trứng sống khác: 1 0407.21.00 - - Của gà thuộc loài Gallus domesticus 0407.29 - - Loại khác: 2 0407.29.10 - - -Của vịt, ngan 3 0407.29.90 - - -Loại khác 0407.90 - Loại khác: 4 0407.90.10 - - Của gà thuộc loài Gallus domesticus 5 0407.90.20 - - Của vịt, ngan 6 0407.90.90 - - Loại khác II - Thuốc lá nguyên liệu (**) 500 tấn 500 tấn 500 tấn 500 tấn 500 tấn 24.01 Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá 2401.10 - Lá thuốc lá chưa tước cọng: 1 2401.10.10 - - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng (flue-cured) 2 2401.10.20 - - Loại Virginia, trừ loại sấy bằng không khí nóng 3 2401.10.90 - - Loại khác 2401.20 - Lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ: 4 2401.20.10 - - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng (flue-cured) 5 2401.20.20 - - Loại Virginia, trừ loại sấy bằng không khí nóng 6 2401.20.30 - - Loại Oriental 7 2401.20.40 - - Loại Burley 8 2401.20.50 - - Loại khác, được sấy bằng không khí nóng (flue-cured) 9 2401.20.90 - - Loại khác 2401.30 - Phế liệu lá thuốc lá: 10 2401.30.10 - - Cọng thuốc lá 11 2401.30.90 - - Loại khác Ghi chú: (*) Lượng HNTQ nhập khẩu trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu riêng biệt với hạn ngạch thuế quan về trứng gia cầm của Việt Nam trong cam kết WTO. (**) Lượng HNTQ nhập khẩu lá thuốc lá chưa chế biến và phế liệu thuốc lá có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu được áp dụng phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam, và quy định và pháp luật trong nước tương ứng đối với các sản phẩm theo hạn ngạch thuế quan này.
Chia sẻ bài viết
Doanh nghiệp muốn xin giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cần chuẩn bị những hồ sơ và thủ tục như thế nào? Những trường hợp nào được chấp thuận giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu? Đây là vấn đề mà rất nhiều doanh nghiệp đặt vấn đề mong muốn Công ty Lacco hỗ trợ trong quá trình làm thủ tục và thanh toán thuế xuất nhập khẩu. Để doanh nghiệp nắm chi tiết hợp, bài viết dưới đây, Lacco sẽ chia sẻ chi tiết với các bạn về Hồ sơ và thủ tục giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 1. Trường hợp nào được giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu? Theo khoản 1 Điều 32 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, hàng hóa xuất nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan theo quy định tại Luật Hải quan 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nếu bị hư hỏng, mất mát do nguyên nhân khách quan sẽ được giảm thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Hàng hóa xuất nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận thì được giảm thuế. Mức thuế được giảm sẽ tương ứng với tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa. Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng, mất mát toàn bộ thì đơn vị xuất nhập khẩu sẽ không phải nộp thuế. 2. Hồ sơ đề nghị giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu gồm những gì? Hồ sơ đề nghị giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo khoản 2 Điều 32 Nghị định 134/2016/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP) bao gồm: - Công văn đề nghị giảm thuế của người nộp thuế gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan theo các tiêu chí thông tin tại Mẫu số 3 Phụ lục VIIa hoặc công văn đề nghị giảm thuế theo Mẫu số 08 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP: 01 bản chính; Mẫu số 3 Phụ lục VIIa Mẫu số 08 Phụ lục VII - Hợp đồng bảo hiểm, thông báo trả tiền bồi thường của tổ chức nhận bảo hiểm (nếu có), trường hợp hợp đồng bảo hiểm không bao gồm nội dung bồi thường về thuế phải có xác nhận của tổ chức bảo hiểm; hợp đồng hoặc biên bản thỏa thuận đền bù của hãng vận tải đối với trường hợp tổn thất do hãng vận tải gây ra (nếu có): 01 bản chụp; - Biên bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại của cơ quan chức năng tại địa bàn nơi phát sinh thiệt hại (biên bản xác nhận vụ cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy của địa phương nơi xảy ra vụ cháy; Văn bản xác nhận của một trong các cơ quan, tổ chức có liên quan sau: Cơ quan Công an xã, phường, thị trấn; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Ban quản lý khu công nghiệp; Ban quản lý khu chế xuất; Ban quản lý khu kinh tế; Ban quản lý cửa khẩu; Cảng vụ hàng hải; Cảng vụ hàng không nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng về thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, tai nạn bất ngờ gây thiệt hại cho nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu): 01 bản chính. - Giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng hàng hóa bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa: 01 bản chính. 3. Thủ tục, thẩm quyền giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Thủ tục, thẩm quyền giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo khoản 3 Điều 32 Nghị định 134/2016/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP) như sau: - Người nộp thuế tự xác định, khai hàng hóa và số tiền thuế được miễn thuế (trừ việc kê khai số tiền thuế phải nộp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để gia công do bên thuê gia công cung cấp) trên tờ khai hải quan khi làm thủ tục hải quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo. - Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan căn cứ hồ sơ miễn thuế, đối chiếu với các quy định hiện hành để thực hiện miễn thuế theo quy định. Trường hợp xác định hàng hóa nhập khẩu không thuộc đối tượng miễn thuế như khai báo thì thu thuế và xử phạt vi phạm (nếu có) theo quy định. - Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ sau thời điểm làm thủ tục hải quan: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm lập hồ sơ, kiểm tra thông tin, thẩm định tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ và quyết định giảm thuế theo Mẫu số 12 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định 18/2021/NĐ-CP hoặc thông báo cho người nộp thuế biết lý do không thuộc đối tượng giảm thuế, số tiền thuế phải nộp. Mẫu số 12 Phụ lục VII Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan hải quan thông báo cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp cần kiểm tra thực tế đối với hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan để có đủ căn cứ giải quyết giảm thuế thì ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người nộp thuế và thực hiện các công việc quy định tại điểm này trong thời hạn tối đa là 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trên đây là những trường hợp và hồ sơ doanh nghiệp cần làm để đề nghị xin được giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Nếu doanh nghiệp cần hỗ trợ chi tiết trong các khâu, hoạt động xuất nhập khẩu, hãy liên hệ đến Công ty Lacco để được hỗ trợ chi tiết. Chúng tôi là đơn vị Forwarder, chuyên cung cấp các dịch vụ logistics: khai báo hải quan, xin giấy phép chuyên ngành, Báo cáo quyết toán - hoàn thuế, vận chuyển quốc tế,.... Chi tiết liên hệ: Email: info@lacco.com.vn Hotline: 0906 23 55 99 Website: https://lacco.com.vn
Chia sẻ bài viết
Sáng ngày 21/2, tại buổi họp giới thiệu thông tin về Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO 2023) lần thứ 20, do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương). Ông Lương Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại nhận định, hội chợ CAEXPO là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, giúp tăng cường liên kết các nước trong khu vực và khai thác tối đa lợi ích do khu vực tự do mậu dịch Asean-Trung Quốc mang lại. Đồng thời, cũng là cơ hội giúp các doanh nghiệp tăng cường xuất khẩu hàng Việt Nam sang Trung Quốc và các nước ASEAN. Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 20 (CAEXPO 2023) CAEXPO 2023 sẽ chính thức được tổ chức tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, từ ngày 16/9 đến 19/9/2023. Chương trình chính thức trở lại sau 3 năm tạm hoãn theo hình thức tập trung trực tiếp do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của Chính phủ Trung Quốc và các nước ASEAN. Theo Ban Tổ chức, CAEXPO 2023 có quy mô 122.000m2 (bao gồm 2.800 gian hàng trong nhà và 10.000m2 ngoài trời) gồm 6 khu vực chính: Khu vực triển lãm sản phẩm của các nước ASEAN và Trung Quốc; Khu vực triển lãm thành phố tiêu biểu của các nước ASEAN và Trung Quốc; Khu vực triển lãm Hợp tác đầu tư; Khu vực triển lãm Hợp tác nông nghiệp; Khu vực triển lãm công nghệ mới; Khu vực triển lãm Dịch vụ thương mại. Bên cạnh hoạt động trưng bày hàng hóa, giới thiệu sản phẩm thì hội chợ năm nay còn tổ chức hơn 100 sự kiện xúc tiến đầu tư thương mại, hội nghị hội thảo của 10 nước thành viên ASEAN và các nước khác. Tham khảo:Chính thức khôi phục hoạt động xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái Cơ hội trao tay xuất khẩu sang Trung Quốc và ASEAN từ CAEXPO 2023 Theo ông Lương Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại cho hay, “Hội chợ năm nay được tổ chức trực tiếp trở lại sẽ là điểm hội tụ lớn của các doanh nghiệp lớn ASEAN, Trung Quốc cũng như các doanh nghiệp quốc tế khác. Hội chợ cũng sẽ mang đến niềm tin cho các doanh nghiệp trong việc phục hồi và phát triển hợp tác thương mại, đầu tư với nhiều nội dung phong phú, thiết thực hơn". ông Li Zhenmin, Tham tán Kinh tế và Thương mại (Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam) cũng nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc tại ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc trên thế giới. Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia CAEXPO cùng nhau thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước phát triển sâu sắc và thiết thực hơn, không ngừng làm phong phú thêm nội hàm của quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Bên cạnh Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO 2023) lần thứ 20 thì Từ ngày 27 đến 30/06/2023, Cục Xúc tiến thương mại tổ chức cho đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ quốc tế CISMEF lần thứ 18 tại Quảng Đông, Trung Quốc. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp SME Việt Nam nắm bắt cơ hội để tiếp cận thị trường và tìm hiểu về văn hóa kinh doanh tại khu vực Quảng Châu, Trung Quốc. Để tìm hiểu chi tiết hơn các hội chợ thương mại quốc tế nói chung và hội chợ CAEXPO 2023, CISMEF 2023 nói riêng, các bạn có thể liên hệ đến công ty Lacco - Đơn vị đại diện chịu trách nhiệm vận chuyển và xử lý thủ tục hải quan tham gia hội chợ thương mại được Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) chỉ định thực hiện. Chi tiết liên hệ: Email: info@lacco.com.vn Hotline: 0906 23 55 99 Website: https://lacco.com.vn
Chia sẻ bài viết
Bắt đầu từ 8h đến 21h, giờ Bắc Kinh (tức từ 7h-20h, giờ Việt Nam) kể từ ngày 21/2/2023, Trung Quốc sẽ chính thức mở cửa khẩu Móng Cái. Các hoạt động xuất, nhập cảnh cho người dân 2 nước qua lại thăm thân, giao thương buôn bán… tại Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) sẽ được tái hoạt động sau gần 3 năm tạm dừng hoạt động do đại dịch Covid-19. Cửa khẩu Đông Hưng chính thức khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh Chiều nay 20/2, Chính quyền thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) có thư trao đổi với UBND thành phố Móng Cái (Việt Nam) về việc chính thức khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Bắc Luân I, đưa hoạt động xuất nhập cảnh về trạng thái bình thường như khi chưa có dịch bệnh. Như vậy, từ ngày 21/2 sẽ khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc). Hoạt động xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc) sẽ diễn ra từ 8h00 đến 21h00 (giờ Bắc Kinh) tức từ 07h00 đến 20h00 (giờ Việt Nam) hàng ngày. Người dân muốn xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu cầu Bắc Luân I phải xuất trình được giấy tờ xuất, nhập cảnh hợp lệ và còn hiệu lực, điền thông tin chính xác vào thẻ xác nhận sức khỏe xuất, nhập cảnh (chưa thực hiện đối với khách du lịch Trung Quốc theo đoàn xuất cảnh). Người nhập cảnh vào Trung Quốc phải có giấy chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 48 tiếng. Thông quan cửa khẩu Hữu Nghị Quan Đồng thời, từ ngày 20/02/2023 Phía Trung Quốc cũng đã thông tin khôi phục phương thức thông quan cửa khẩu Hữu Nghị Quan. Cho phép hành khách quốc tế được xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan từ ngày 20/02/2023. như trước khi có dịch bệnh, tức là các phương tiện qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc có thể xuất nhập cảnh trực tiếp, lái xe và người đi cùng xe qua biên giới của hai bên có thể lái xe hàng vào ngoài khu vực cửa khẩu của bên kia để sang tải hàng hóa và tiến hành giao nhận hàng hóa. Lái xe và người đi cùng xe của hai bên Việt - Trung có thể thông qua đường xuất nhập cảnh để xuất nhập cảnh. Cửa khẩu Móng Cái mở cửa tạo thuận lợi lớn cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ thương mại Việt Trung Sắp tới đây, Cục xúc tiến thương mại (Việt Nam) sẽ phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức cho đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham dự các hội chợ xúc tiến thương mại quốc tế như: Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 20 (CAEXPO 2023), Hội chợ quốc tế doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc lần thứ 18 (CISMEF 2023)... Thông qua các chương trình xúc tiến thương mại này, doanh nghiệp sẽ có cơ hội được tiếp cận với thị trường quốc tế và tiếp xúc với đối thủ, đối tác trong và ngoài nước để phát triển cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp. Cùng với việc Chính quyền thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) chính thức thông báo cho phép mở cửa, xuất nhập cảnh tại của khẩu Móng Cái - Đông Hưng. Các doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn để tham gia, học hỏi những sự kiện quan trọng này. Các doanh nghiệp có mong muốn, tìm hiểu hoặc tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại quốc tế như CAEXPO 2023, CISMEF 2023 có thể liên hệ ngay đến Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu (Cục Xúc tiến thương mại), tầng 5, số 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 024. 39364792 (máy lẻ 121/122); Người liên hệ: anh Nguyễn Đình Thành (DĐ: 0914828229)/ anh Lương Minh Thắng (DĐ: 0966889366); Email: thanhnd@vietrade.gov.vn; thanhnd2410@gmail.com./ Hoặc Đơn vị tư vấn, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, dịch vụ hải quan tham gia chương trình hội chợ theo chỉ đạo của Cục xúc tiến thương mại: CÔNG TY CP GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ LACCO - Mr Nguyễn Duy Phóng; 0903 415166. Chi tiết liên hệ:Email: info@lacco.com.vnHotline: 0906 23 55 99Website: https://lacco.com.vn
Chia sẻ bài viết
Thời gian gần đây thị trường Nhật Bản đang bổ sung yêu cầu về bản quyền giống với nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Điều này đã khiến bà con nông dân gặp phải rào cản rất lớn khi trái cây đã đến ngày được thu hoạch mà thị trường bất ngờ không nhập khẩu. Tình hình Thanh long ruột đỏ xuất Nhật của Việt Nam Thanh long ruột đỏ đi Nhật bị dừng đơn hàng đột ngột, nguyên nhân xuất phát từ việc thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc có yêu cầu hàng nhập khẩu phải có giấy chứng nhận bảo hộ giống đột ngột. Trong khi đó, trước đây chưa có thông tin về việc này nên hầu hết vùng trồng thanh long của bà con không đáp ứng yêu này nên Thanh Long Việt bất ngờ vướng phải rào cản này. Hiện nay, để giải quyết vấn đề này, bà con phải có chứng nhận bảo hộ giống cây trồng. Giống này Viện Cây ăn quả miền Nam đã bán bằng bảo hộ giống cho Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit với thời gian 20 năm. Người dân, doanh nghiệp khác muốn được cấp giấy chứng nhận bảo hộ giống phải thông qua công ty này. Trước đó, Viện Cây ăn quả miền Nam cũng đã bán giống thanh long ruột trồng đại trà nên thời gian tới, Cục Trồng trọt sẽ tổ chức buổi làm việc với các bên liên quan. Nếu giải quyết không ổn thoả, quyền lợi của các doanh nghiệp, nông dân và quyền lợi quốc gia trong việc xuất khẩu thanh long sang các thị trường quốc tế sẽ bị ảnh hưởng. Yêu cầu về bản quyền giống với nông sản xuất khẩu Nhật Bản đã bắt đầu nhập khẩu thanh long Việt Nam từ năm 2009, trước đây giấy thủ tục nhập khẩu Thanh Long cũng quá khắt khe. Nhưng hiện tại, thị trường này bất ngờ bổ sung thêm yêu cầu về bản quyền, bảo hộ cây giống. Nhật Bản hiện chỉ công nhận duy nhất một giống thanh long LD1 của Việt Nam. Điều này đồng nghĩa, sẽ chỉ có loại thanh long này được phép vào Nhật, với điều kiện có chứng nhận bảo hộ giống. Tham khảo:Làm thế nào để xuất khẩu hoa quả có hạt đi Nhật Bản Tuy nhiên, hiện nay chỉ có đơn vị cung cấp giống cây trồng Hoàng Phát là có bằng bảo hộ giống thanh long này. Còn hàng nghìn ha thanh long LD1 không có đăng ký bảo hộ bản quyền sử dụng giống sẽ trở thành bài toán lớn đối với các hộ nông dân cũng như các bên liên quan. Đáp án phải chờ sự vào cuộc của cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan vào hỗ trợ giải quyết. Thực tế, khái niệm về "bản quyền, hay chứng nhận bảo hộ giống" còn khá xa lạ với nhiều nông dân, doanh nghiệp. Ngay cả ở những vùng nông sản đã được xuất khẩu bấy lâu nay bởi đa số thị trường nhập khẩu, mới chỉ dừng lại ở yêu cầu về mã số vùng trồng, với các yêu cầu về diện tích, sinh vật gây hại và biện pháp quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật... Tuy nhiên bản quyền giống là đòi hỏi tất yếu mà trước sau gì, các nông sản của Việt Nam cũng phải tuân thủ nếu muốn xuất khẩu. Tham khảo thêm: Các bước xuất khẩu rau củ quả vào thị trường Nhật Bản Các doanh nghiệp trong thời gian tới có nhu cầu xuất khẩu thanh long và các loại trái cây, hàng nông sản hãy liên hệ đến công ty Lacco để được tư vấn chi tiết về các thủ tục xuất nhập khẩu, đồng thời hỗ trợ đưa ra các phương án tối ưu cho hàng hóa của doanh nghiệp. Chi tiết liên hệ: Email: info@lacco.com.vn Hotline: 0906 23 55 99 Website: https://lacco.com.vn
Chia sẻ bài viết
Công văn 460/TCHQ-GSQL ngày 03 tháng 02 năm 2023 về tăng cường kiểm soát phương tiện vận tải quá tải, quá khổ giới hạn vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 5516/TCHQ-GSQL về Tăng cường kiểm soát phương tiện vận tải quá tải, quá khổ Ngày 20/12/2022, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5516/TCHQ-GSQL yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện một số biện pháp kiểm soát đối với phương tiện quá tải, quá khổ giới hạn vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan. Theo đó, không giải quyết thủ tục hải quan thông quan nhập cảnh, kẹp chì hải quan đối với phương tiện chở hàng hóa quá trọng tải thiết kế ghi trong giấy đăng ký xe, vượt quá khối lượng hàng hóa được phép chuyên chở ghi trong giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện; chỉ thực hiện niêm phong kẹp chì, xác nhận hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan đối với công - te - nơ chứa hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan đáp ứng điều kiện niêm phong giám sát hải quan, tiêu chuẩn kích cỡ công - te - nơ quy định tại Thông tư số 64/2015/TT-BGTVT ngày 05/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; đối với các trường hợp xe siêu trường, siêu trọng có giấy phép vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng do cơ quan có thẩm quyền cấp thì chỉ cho phép xếp hàng hóa lên phương tiện vận chuyển và xác nhận hàng qua khu vực giám sát khi phương tiện vận chuyển đáp ứng điều kiện về phương tiện vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và điều kiện lưu hành phương tiện trên đường bộ được quy định tại Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Tuy nhiên, qua phản ánh của các cơ quan báo chí, truyền thông và các cơ quan chức năng, trong thời gian vừa qua vẫn có tình trạng phương tiện chở hàng hóa quá khổ, quá tải, xe chở công - te - nơ phi tiêu chuẩn, tự nối dài thùng xe, cắt nóc công - te - nơ để vận chuyển hàng xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh từ các cửa khẩu, cảng biển vào nội địa, tham gia giao thông không đúng quy định của luật giao thông đường bộ; Về vấn đề này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm quy định của pháp luật và chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn số 5516/TCHQ-GSQL ngày 20/12/2022, đồng thời thông báo cho các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng để phối hợp thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ để kịp thời phát hiện chấn chỉnh, xử lý các trường hợp thực hiện chưa đúng quy định. Trường hợp các cơ quan chức năng trong nội địa kiểm tra phát hiện phương tiện vận tải vi phạm quy định về quá khổ, quá tải, phương tiện chở thùng tự chế “giả công - te - nơ” được cơ quan hải quan niêm phong kẹp chì, cho thông quan lưu thông trong nội địa thì Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố xem xét xử lý trách nhiệm, điều chuyển khỏi vị trí công tác đối với lãnh đạo Chi cục và các công chức liên quan đến việc thực hiện thủ tục hải quan cho các phương tiện vận tải này. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng tự ý cho phép phương tiện vận tải vi phạm quy định về quá khổ, quá tải, phương tiện chở thùng tự chế “giả công - te - nơ” vận chuyển hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan thì doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 2. Trường hợp có phát sinh xe siêu trường, siêu trọng được cơ quan có thẩm quyền cho phép vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng: 3. Tại khu vực cửa khẩu, cảng biển có kết nối Hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động (VASSCM): Doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng photo giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng kèm chứng từ hoặc số chứng từ xác nhận hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát gửi Chi cục Hải quan nơi quản lý. 4. Tại khu vực cửa khẩu, cảng biển chưa có kết nối Hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động (VASSCM): Chi cục Hải quan sau khi cho phép hàng hóa qua khu vực giám sát lưu hồ sơ hải quan bản photo giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng kèm chứng từ xác nhận hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát. Mọi thông tin chi tiết về quy định tăng cường kiểm soát phương tiện vận tải quá tải, quá khổ giới hạn vận chuyển hàng hóa, Lacco sẽ sớm cập nhật để các doanh nghiệp được biết để có phương án xử lý sớm nhất để đảm bảo hoạt động vận chuyển, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp được thực hiện đúng theo kế hoạch.
Chia sẻ bài viết

Địa chỉ: Số 19, Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 0105951958

Hà Nội

Tầng 5, Tòa nhà 29 Bộ Quốc Phòng, số 73 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hồ Chí Minh

Lầu 2, Tòa nhà Sweet Home, 27K Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hải Phòng

Phòng 301-302 tầng 3, dãy nhà C, khu TTC, 630 Lê Thánh Tông, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng.

Nội Bài

Phòng 206 Lầu 2 Sky Coffee, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Sóc Sơn, Hà Nội.

Bắc Giang

Lô 07/ CL79 - KĐT Đình Trám - Sen Hồ, Việt Yên, Bắc Giang.

Lạng Sơn

Phòng số 3, Cổng B5, Bến Xe Tải, Cửa Khẩu Quốc Tế Hữu Nghị, Khu Kéo Kham, TT Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn.

Thư viện ảnh

+84 906 23 55 99