DỰ ÁN HÀN QUỐC VIỆN TRỢ LÀO 2019

Với nhiều năm kinh nghiệm làm vận tải Việt – Lào cho các loại mặt hàng: Kinh doanh, Đầu tư, Hàng hội chợ triển lãm, hàng viện trợ nhân đạo… Lacco tự hào được chỉ định là nhà vận tải chính thức cho hội chợ triển lãm Việt – Lào từ 2014 đến nay. Năm 2019 Lacco được chỉ định là nhà vận tải chính thức cho dự án viện trợ của chính phủ Hàn Quốc cho chính phủ Lào, dưới đây là một số hình ảnh của dự án.

DSCN3502

 

 

 

 

 

 

 

 

Dỡ hàng tại cảng Hải Phòng

IMG_20191217_142730

 

 

 

 

 

 

 

 

Đưa hàng lên xe vận tải tại cảng Hải Phòng 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Chờ thông quan tại cửa khẩu đường bộ 

DSCN3720

 

 

 

 

 

 

 

 

Xe vượt khẩu vào nước bạn Lào
DSCN3726

 

 

 

 

 

 

 

Xe đến một trong các điểm bàn giao

DSCN3808

 

 

 

 

 

 

 

 

Bàn giao xe cho đơn vị tiếp nhận

Map_of_Laos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ các điểm bàn giao hàng viện trợ của dự án