LACCO – Hình ảnh đóng hàng tại nhà máy Lilama10

 

donghanglilama6911K13-3K14-2K14-1IMG_1330