CÁ NHÂN GỬI HÀNG THAM GIA TRIỂN LÃM Ở NƯỚC NGOÀI

Hàng năm Cục xúc tiến Thương Mai, Bộ Công Thương tổ chức các chương trình xúc tiến hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân sản xuất kinh doanh trong nước mở rộng thị trường ở nước ngoài. Những mặt hàng này sẽ phải làm tờ khai tạm xuất hàng đi, sau đó tái nhập về Việt Nam khi triểm lãm kết thúc, đối với hàng cá nhân quy trình như sau:
– Căn cứ khoản 26 điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ quy định:26. Điều 53 được sửa đổi, bổ sung như sau:“Điều 53. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm
…2. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa tạm xuất – tái nhập:
a) Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;
b) Văn bản có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm (trừ tạm xuất – tái nhập để giới thiệu sản phẩm): 01 bản chụp;
c) Giấy phép xuất khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.
3. Địa điểm làm thủ tục hải quan: Thực hiện tại Chi cục Hải quan nơi có hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh hoặc Chi cục quản lý doanh nghiệp chế xuất đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất đưa hàng hóa vào nội địa hoặc ra nước ngoài để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm.
4. Thời hạn tái xuất, tái nhập:
…b) Thời hạn tạm xuất khẩu hàng hóa để tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm ở nước ngoài là một năm, kể từ ngày hàng hóa được tạm xuất khẩu; nếu quá thời hạn nêu trên mà chưa được tái nhập khẩu thì hàng hóa đó phải chịu thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam”…
Trường hợp hàng hóa tạm xuất, tái nhập triển lãm thực hiện theo quy định trên. Ngoài ra, cá nhân khi làm thủ tục được lựa chọn khai theo phương thức điện tử hoặc khai trên tờ khai hải quan giấy. Tuy nhiên, nếu khai báo theo phương thức điện tử thì phải có chữ ký số, mã số thuế và phần mềm khai báo hải quan quan, khi đó cá nhân có thể ủy thác cho đại lý hải quan làm thủ tục tạm xuất – tái nhập.
Hồ sơ, thủ tục tạm xuất, tái nhập thực hiện theo quy định tại điều 53 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26 điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018) của Chính phủ.
Đề nghị cá nhân tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.
Nguồn: www.dncustoms.gov.vn.