LIFF ,. JSC : DỰ ÁN XE CỨU HỎA QUỐC HỘI HÀN QUỐC VIỆN TRỢ QUỐC HỘI LÀO 2019

DSCN3502

IMG_20191217_142730

DSCN3508

IMG_20191220_111701

IMG_20191217_084554

IMG_20191209_143147

IMG_20191209_151757

 

DSCN3871

 

3DSCN3720

20191220_111732_Richtone(HDR)

DSCN3726

DSCN3543

DSCN3808

DSCN3599

Map_of_Laos

 

Bài viết khác