HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VIỆT LÀO 2017

HoiCho

THÔNG TIN VỀ HỘI CHỢ:

1 : Thời gian hội chợ:

- Hội chợ diễn ra từ ngày 29/06 đến ngày 03/07/2017 tại Trung tâm Hội nghị – Triển lãm quốc tế (Lao-Itecc), thủ đô Viên Chăn, CHDCND Lào.

- Khai mạc: 15h30 ngày 29/06/2017     – Bế mạc : 16h00ngày  03/07/2017.

-  Hàng ngày hội chợ mở cửa từ 9h30 đến 21h30

2: Thành phần tham gia:

- Các đơn vị, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành và các tổ chức xúc tiến thương mại, các hiệp hội doanh nghiệp.

3: Hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp tham gia chương trình :

- Ban Tổ chức hỗ trợ chi phí dàn dựng gian hàng tiêu chuẩn và các chi phí khác theo phê duyệt của Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia.

- Doanh nghiệp đóng góp 3.300.000đ/01gian, chi phí đảm bảo công tác tổ chức chung, chi phí điện nước, an ninh, vệ sinh, biểu diễn văn nghệ, các thủ tục chung về vận chuyển hàng hoá, hải quan, giấy phép các loại và các hoạt động nhân đạo – xã hội.

4: Chi phí doanh nghiệp phải chịu khi tham gia chương trình:

- Chi phí về ăn, ở, đi lại.

- Chi phí liên quan đến hàng hóa như: phí vận chuyển hàng hóa, thuế và hải quan hàng hoá khi tham gia hội chợ

- Trong trường hợp các doanh nghiệp đã được lựa chọn tham gia hội chợ nhưng hủy tham gia hội chợ sau ngày 15/06/2017 vì bất kỳ lý do nào sẽ không được hoàn trả chi phí đóng góp. Phần chi phí này sẽ được Ban Tổ chức sử dụng để bù đắp chí phí Nhà nước đã thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp thuê mặt bằng, dàn dựng gian hàng, trang trí tổng thể và tuyên truyền quảng bá.

Ngoài ra doanh nghiệp phải chịu các chi phí khác nếu vi phạm nội quy và quy định của Ban Tổ chức.

5: Hợp đồng tham gia hội chợ:

- Bản đăng ký tham gia hội chợ (theo mẫu).

- Ký hợp đồng kiêm thanh lý hợp đồng tham gia hội chợ (theo mẫu).

- Báo cáo kết quả về BTC ngay sau khi kết thúc hội chợ (theo mẫu).

- Bản sao công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.

- Danh mục hàng hóa trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ tại hội chợ(theo mẫu).

Gửi hồ sơ và liên hệ đăng ký:

* TRUNG TÂM TRIỂN LÃM VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUÂN ĐỘI

    Địa chỉ: 28A Điện Biên Phủ – Ba Đình – Hà Nội.

    ĐT: 04.35120622, 069.552413  Fax: 04.35120622

    Email: tttl@ckt.gov.vn

    Tài khoản: 0511-100-131-007 Ngân hàng TMCP Quân đội – CN     Điện Biên Phủ – Hà Nội

     Đ/c Trần Quang Huy       ĐT: 0983140982

     Đ/c Lã Thị Minh Ngọc     ĐT: 0938058866