Hình ảnh lacco đóng hàng tại Công ty xd môi trường hà nội

 

Dưới đây là một số hình ảnh Lacco đóng hàng tại Công Ty xây dựng môi trường Hà Nội

20150331_16215520150331_16383220150331_16383220150331_21224320150331_22134520150331_22141520150331_16230720150331_22504220150331_162437