HÌNH ẢNH HÀNG HÓA HỘI CHỢ VIỆT – LÀO 2019

Công ty Cổ phần giao nhận vận tải quốc tế LACCO là đơn vị chính thức cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng của các doanh nghiệp tham gia Hội chợ (đơn vị được Cục XTTM tổ chức lựa chọn thông qua hình thức báo giá cạnh tranh). Các doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần giao nhận vận tải quốc tế LACCO được thông tin, tư vấn, hướng dẫn và giúp đỡ trong quá trình làm các thủ tục hàng hóa, vấn đề thuế hàng hóa vào thị trường Lào và Hội chợ./. 

 

1517

14

23

 

 

DSCN2709

 

26

 

27

 

 

29

 

42

 

41

 

113

 

40

 

37

 

36

 

39

 

35

 

34

 

33

 

30

 

24

a1438