Dịch vụ tiếp vận là gì? Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan

Dịch vụ tiếp vận là gì?

Dịch vụ tiếp vận hay còn gọi là Logistics Service. Theo đó người làm dịch vụ tiếp vận trên cơ sở uy thác của chủ hàng, của người vận tải hoặc làm dịch vụ tiếp vận thực hiện một số hoặc tất cả các công việc liên quan đến các công việc sau: Vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, lập các chứng từ, thực hiện các thủ tục hải quan và các dịch vụ khác co liên quan đến hàng hóa như đóng gói bao bì, ghi mã hiệu.

Dịch vụ tiếp vận là gì? Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan

Dịch vụ tiếp vận là gì? Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan

Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong dịch vụ tiếp vận

Người làm dịch vụ tiếp vận:

Người làm dịch vụ tiếp vận là những thương nhân hay tổ chức có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.

Hợp đồng dịch vụ tiếp vận:

Hợp đồng dịch vụ tiếp vận là hợp đồng được kí kết giữa khách hàng và công ty, tổ chức để thực hiện dịch vụ tiếp vận theo quy định.

Quyền và nghĩa vụ của người làm dịch vụ tiếp vận:

Dưới đây là 6 quyền và nghĩa vụ của người, tổ chức, công ty làm dịch vụ tiếp vận:

1. Người làm dịch vụ tiếp vận được hưởng cá phí dịch vụ và các chi phí hợp lí khác.

2. Người làm dịch vụ tiếp vận phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng.

3. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có lí do chính đáng thì có thể thực hiện khách với chỉ dẫn của khách hàng. Nhưng phải thông báo cho khách hàng biết và có sự thỏa thuận của 2 bên.

4. Sau khi hợp đồng được kí kết, nếu hợp đồng không được thực hiện toàn bổ, hoặc không thực hiện hết các yêu cầu của khách hàng thì phải thông báo ngay cho khách hàng biết để xin chỉ dẫn thêm.

5. Trong trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn củ thể trong hợp đồng, thì người làm dịch vụ tiếp vận phải hoàn thành nghĩa vụ của mình trong thời hạn hợp lí.

6. Người làm dịch vụ tiếp vận phải tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như tập quán chuyên ngành về vận tải.

Quyền và nghĩa vụ của khách hàng:

1. Khách hàng có nghĩa vụ hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện hợp đồng.

2. Khách hàng phải cung cấp đầy đủ các chỉ dẫn cho người làm dịch vụ tiếp vận.

3. Khách hàng phải cung cấp đẩy đủ, chính xác và chi tiết về hàng hóa cho người làm dịch vụ tiếp vận.

4. Khách hàng có nghĩa vụ bồi thường thiệt hai hoặc chi trả tất cả các chi phí phát sinh cho người làm dịch vụ tiếp vận nếu người đố thực hiện đúng các chỉ dẫn của khách hàng, hoặc do lỗi khách hàng gây ra.

5. Thực hiện thanh toán mọi khoản tiền cho người làm dịch vụ tiếp vận khi đến hạn thanh toán.

6. Thực hiện đóng gói, ghi ký, mã hiệu hàng theo hợp đồng mua bán hàng hóa ( Trong trường hợp người làm tiếp vận đảm nhận công việc này thì khách hàng không phải thực hiện).

Trên đây là khái niệm về dịch vụ tiếp vận cũng như nghĩa vụ và quyền lợi của các bên tham gia vào quá trình tiếp vận hàng hóa. Nếu bạn có nhu cầu vận chuyển tiếp vận hàng hóa vui lòng liên hệ với Lacco để được hỗ trợ tốt nhất.